h

Nieuws uit 2012

17 februari 2012

Kerckebosch Ja of Nee?

Het zou op valentijnsdag een korte raadsvergadering worden, maar het leek toch uit met de liefde tussen de fracties. En dus is er druk gedebateerd. En is er, tot schrik van vele kerckebosschers, een vraagteken gezet bij de voortgang van het project. Over 2 weken is er een extra, ingelaste vergadering hierover.

Lees verder
15 februari 2012

Geen kinderen wegsturen

Vandaag in de raad een motie, ingebracht door GroenLinks. Een motie die aan het college van B&W de opdracht geeft om "bij de Minister van Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon, in lijn met het wetsvoorstel Spekman/Voordewind".

Lees verder
14 februari 2012

Zeist wegwerpplastic-tas vrij 100 keer beter voor Zeist

Op hele kleine schaal is er een actie gestart om in Zeist het gebruik van plastic wegwerptassen tegen te gaan. Gemiddeld worden er per jaar zo'n 300 wegwerptasjes vergeven, dat kan anders.
Een plastic wegwerptasje wordt gemiddeld 12 minuten gebruikt en dan meestal weggegooid. Veel tassen komen echter ook als zwerfafval op straat of in het water terecht. In het gunstigste geval belanden ze in een verzamelzak van plastic hero.
Afval voorkomen is natuurlijk het beste. Jaarlijks verdwijnen er duizenden tonnen afval in het water. Van de troep in zee en op de stranden is ruim 80 procent plastic. En plastic breekt niet af.

Lees verder
14 februari 2012

SP staat er weer.

Zoals ieder maand stond de SP ook in januari op het Belcour. SP Zeist vindt dit heel erg belangrijk. Tenslotte is de SP er voor de bewoners van Zeist. En je kan pas weten wat er speelt als je met mensen praat. Dit hebben we dus gedaan. Opvallend genoeg kwamen er veel mensen op de SP af om hun verhaal te vertellen. Mensen die wilde weten waar de SP voor staat, en wat de SP nou wil met Nederland maar natuurlijk ook in hun directe omgeving, Zeist.

Lees verder
14 februari 2012

Self Injury Awareness Day 1 maart 2012 : Sta stil bij zelfbeschadiging

Zorgen om de zorg, een thema waar we als SP-Zeist voor gekozen hebben om in 2012 zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. En dat is ook nodig ook. Megabezuinigingen treffen vooral de zwakken. We vroegen aandacht voor de mistanden in de thuiszorg, bij de Zonnehuizen, we keken kritisch naar de eigen bijdrage voor GGZ etc.
In onze rubriek "Net even anders" laten wij ook niet-SP leden aan het woord.
Gewone mensen die zich inzetten voor hun idealen, mensen en idealen die de SP een warm hart toe draagt. En die we op deze manier graag in de gelegenheid stellen hun bevlogenheid onder de aandacht van de bezoekers van de SP site te brengen.

Lees verder
5 februari 2012

Petra Altenburg maakt zich zorgen om de Zorg

Zorgen om de Zorg. Zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt dat dieetadvisering voor het grootste deel uit de aanvullende pakketten wordt geschrapt. Dit ondanks de verwachting van Minister Schippers dat verzekeraars bereid zouden zijn dieetadvisering op te nemen in de aanvullende verzekering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier