h

Self Injury Awareness Day 1 maart 2012 : Sta stil bij zelfbeschadiging

14 februari 2012

Self Injury Awareness Day 1 maart 2012 : Sta stil bij zelfbeschadiging

Zorgen om de zorg, een thema waar we als SP-Zeist voor gekozen hebben om in 2012 zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. En dat is ook nodig ook. Megabezuinigingen treffen vooral de zwakken. We vroegen aandacht voor de mistanden in de thuiszorg, bij de Zonnehuizen, we keken kritisch naar de eigen bijdrage voor GGZ etc.
In onze rubriek "Net even anders" laten wij ook niet-SP leden aan het woord.
Gewone mensen die zich inzetten voor hun idealen, mensen en idealen die de SP een warm hart toe draagt. En die we op deze manier graag in de gelegenheid stellen hun bevlogenheid onder de aandacht van de bezoekers van de SP site te brengen.

Eerlijkheidshalve moesten we even slikken toen we onderstaande oproep binnenkregen. Aan de andere kant waarom zouden we een dergelijk initiatief niet plaatsen? Argumenten om het niet te plaatsen zijn gemakkelijk te vinden ... als SP kiezen we zelden voor gemakkelijke wegen. Daarom vragen wij u aandacht voor een bijzonder initiatief van de De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is in maart 2005 opgericht en is een voortzetting van de Steungroep Zelfbeschadiging die sinds 1998 actief is. De L.S.Z. zet zich in om zelfbeschadiging meer bekendheid te geven, het taboe te doorbreken en vooroordelen en misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast biedt de Stichting lotgenoten een plek voor (h)erkenning en reikt ze praktische handvatten aan om in het dagelijks leven met zelfverwonding om te gaan.

Door voorlichting te geven, actief pers en media te benutten en projecten op te starten voor diverse doelgroepen, heeft de Stichting een belangrijke rol gespeeld in de toename van de algemene bekendheid met zelfbeschadiging, en hoe het op een goede manier bespreekbaar te maken. Ook in de hulpverlening is de laatste jaren een kentering merkbaar van het negeren en "bestraffen" van zelfbeschadiging, naar het onderzoeken van oorzaken, functies en alternatieven

Self Injury Awareness Day 1 maart 2012: Sta stil bij zelfbeschadiging!

Op Self Injury Awareness Day wordt wereldwijd aandacht besteed aan zelfbeschadiging. Na het succes van vorig jaar, zal de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging ook dit jaar in Nederland aandacht vragen voor ‘Self Injury Awareness Day’ om het begrip te vergroten voor mensen die zichzelf verwonden.

In Nederland verwonden veel jongeren (1 op de 23) en volwassenen zichzelf om ondragelijke geestelijke pijn te overleven. Ze doen dit door zich te snijden, branden, te slaan, of door pillen of giftige vloeistoffen in te nemen. Het verhaal achter de littekens wordt echter zelden gehoord of begrepen.

Op 1 maart 2012 zullen deelnemers aan een Freeze letterlijk 10 minuten stilstaan bij zelfbeschadiging en hierin een kenmerkende pose aannemen. Iedereen is geschikt om mee te doen!

Wie helpt mee om stil te staan staan bij zelfbeschadiging, het taboe op zelfbeschadiging te verminderen en het begrip te vergroten?

Dag: donderdag 1 maart 2012
Locatie: De Dam, Amsterdam
Tijd: 18:00 uur

Interesse? Stuur dan een mail naar stichting@zelfbeschadiging.nl
Je kunt ook bellen: 030-2311473 (woensdag, 10.00-16.00).

Sta stil bij zelfbeschadiging!
Bezoek ook onze site http://www.zelfbeschadiging.nl/pagina/179/home.html

U bent hier