h

Programma 2022-2026

Voor een echte oppositie

Zeist duurzaam, inclusief en rechtvaardig.


Actieprogramma 2022-2026 van de SP-Zeist
voor Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist


De speerpunten:


Een goede en betaalbare woning voor iedereen.
Wonen is geen markt en daarom is de SP fel tegen de verkoop van bestaande sociale huurwoningen en stellen wij een minimum eis van 50% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. Wij bestrijden huisjesmelkers in de particuliere huursector en zijn vóór een bewoningsplicht.


Een einde aan de ongelijkheid.
De SP strijdt vóór een eerlijke verdeling van de welvaart en vóór de bestaanszekerheid van alle inwoners van onze gemeente. Wij strijden tégen armoede en tégen kansenongelijkheid, vooral in het onderwijs.


Een Inclusieve samenleving.
De SP strijdt voor een inclusieve samenleving waarin iedereen dezelfde rechten heeft. Racisme en discriminatie hebben hierin geen plaats en de gemeentelijke overheid moet hierin het goede voorbeeld geven.


Een rechtvaardige democratie.
De SP strijdt voor een rechtvaardige gemeentelijke democratie die de burgerrechten en privacy van al haar inwoners beschermt. Openbaarheid en transparantie voor een goede controle op de macht en inspraak en het correctief referendum om de macht te kunnen corrigeren zijn daarbij, wat de SP betreft, onmisbaar.


Een duurzame en gezonde leefwereld.
De SP strijdt voor een duurzame toekomst van onze gemeente. Dit begint natuurlijk met een goede luchtkwaliteit, schone grond en voldoende (recreatief) groen. Maar het gaat ook over goed geïsoleerde huizen en vraagt om een verkeersbeleid dat gericht is op duurzaamheid en verkeersveiligheid. Een duurzame gemeente is goed voor mens, dier
én ondernemer.

 

U bent hier