h

Petra Altenburg maakt zich zorgen om de Zorg

5 februari 2012

Petra Altenburg maakt zich zorgen om de Zorg

Zorgen om de Zorg. Zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt dat dieetadvisering voor het grootste deel uit de aanvullende pakketten wordt geschrapt. Dit ondanks de verwachting van Minister Schippers dat verzekeraars bereid zouden zijn dieetadvisering op te nemen in de aanvullende verzekering.

De minister heeft geprobeerd dit te vergoeilijken met de opmerking dat mensen zich aanvullend kunnen verzekeren, maar nu blijkt ook daar te worden gesneden. Slecht voor de patiënt, maar ook voor het diëtistenvak. Een diëtist is geen lifestyle-coach voor ijdele filmsterren, maar een gespecialiseerde zorgverlener die gezondheidsproblemen helpt voorkomen of verergering bij patiënten helpt tegengaan.’

Naast morele bezwaren tegen het afbreken van het recht op zorg heeft Leijten een financieel probleem met de voorgestelde bezuinigingen. Leijten: ‘Dit is weer zo’n voorbeeld van een maatregel die meer kost dan hij oplevert. Kijk alleen maar eens naar de gezondheidsproblemen en bijbehorende kosten die worden veroorzaakt door overgewicht, of juist door ondervoeding in bijvoorbeeld zorginstellingen.

Achmea te Zeist vind dat chronisch zieken geen recht hebben op dieetadvisering door vertraging ketenzorg.
Petra Altenburg, dietist, vroeg zich af wie hiervoor verantwoordelijk is en ging verhaal halen.
In de rubriek "net even anders" laten wij haar graag aan het woord :

Zoals bekend heeft de minister dieetadvisering uit het basispakket geschrapt. Zij maakt echter een uitzondering voor de 3 chronisch indicaties: Diabetes Mellitus, COPD en Cardiovasculair Risico (CVR).
Zij stelde aanvankelijk als voorwaarde dat het om ketenzorg moest gaan, later noemde zij de term "gecoordineerde multidisciplenaire zorg (GMZ) volgens de zorgstandaard". Zij laat het aan de zorgverzekeraars
over om te beoordelen of dieetadvisering een onderdeel is van de genoemde GMZ en geeft aan dat er geen bekostigingscriterium hoeft te gelden.

- De zorgverzekeraars (in ieder geval Achmea, de belangrijkste in ons gebied) geven nu aan dat zij alleen tot vergoeding kunnen overgaan indien er sprake is van ingekochte ketenzorg. Dit betekent via
integrale bekostiging, GEZ-module of via koptarief. Ook stellen zij als voorwaarde dat er een aansprakelijke rechtspersoon moet zijn. Voor diabetes zijn er landelijk al veel draaiende ketenzorg-trajecten, voor COPD en CVR echter nog lang niet overal. Doordat de voorwaarden erg strict zijn (er moeten o.a. gegevens worden aangeleverd) en je afhankelijk bent van vele partijen, is dit helaas niet zomaar te bewerkstelligen. In vele gezondheidscentra wordt al volop multidisciplinair samengewerkt volgens bestaande protocollen, maar dit is niet afdoende.
De zorgverzekeraar stelt dat er een betaaltitel boven moet hangen. Het probleem van rechtsongelijkheid dat gaat
ontstaan wordt door zorgverzekeraars terug geschoven op de minister, en het probleem dat er nog niet overal ketenzorg draait is volgens zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid van de zorgverleners.

Kortom: De minister maakt mbt vergoeding dieetadvisering een uitzondering voor chronische indicaties, mits het om GMZ gaat. Zorgverzekeraars stellen als voorwaarde "ingekochte ketenzorg".
Dietisten, zorggroepen hebben onvoldoende tijd gehad om eea voldoende voor te bereiden en daarnaast zijn wij afhankelijk van vele partijen.
Gevolg: patienten met COPD en CVR krijgen geen veelal geen dieetadvisering vergoed en er ontstaat rechtsongelijkheid doordat het in enkele gebieden wel vergoed wordt. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Nu is nog bijkomend probleem dat dieetadvisering vaak ook niet in aanvullende pakketten is opgenomen (van grote verzekeraars als UVIT en Achmea). Afwegingen om iets op te nemen in aanvullende verzekeringen worden op grond van commercieel belang en prijs gemaakt, en veel minder op inhoudelijke/kwalitatieve gronden.
Mensen met COPD en CVR kunnen dus ook geen aanspraak maken op dieetadvisering middels aanvullend pakket. Maar ook kinderen met gewichts- of voedingsproblemen, ondervoede mensen in de thuissituatie (bv na
operatie of bij kanker), mensen met eetstoornissen of met maag-/ darmproblemen maken geen aanspraak op dieetadvisering. Er ontstaan diverse schrijnende situaties.

Petra Altenburg maakt zich zorgen om de Zorg .Petra is sportdietiste en is verbonden aan
www.dpmeppel.nl

U bent hier