h

Nieuws uit 2008

9 juni 2008

Multiculturele samenleving, humanisme en geloof

[Opinie] De verlichting als geestelijke stroming baseert zich op het humanisme en het redelijk denken. Humanisme is de levensbeschouwing die ervan uitgaat dat mensen er op eigen kracht voor henzelf en anderen iets moois van zouden moeten maken. Het redelijk denken poogt door studie, analyse en argumentatie tot min of meer betrouwbare conclusies te komen. In ruimere zin zouden we er ook de logica, wiskunde en het gebruik van de proefondervindelijke methode toe kunnen rekenen. Haar wortels vindt de verlichting in de Griekse filosofie en de Renaissance. Vooral in de tijd rond de Franse Revolutie is de verlichting tot bloei gekomen. Maar het is geen besloten feestje voor ongelovigen. Ook vanuit een religieuze visie kan men tot een humanistische houding en een waardering van het redelijk denken komen.

Lees verder
21 mei 2008

Economisch vluchteling

[Opinie] Elke eerste zondag van de maand is de SP Zeist bij de wake voor Kamp Zeist aanwezig. Een steun voor de aldaar onschudig opgesloten vluchtelingen. Je krijgt vaak het commentaar, "Laat die gelukszoekers/profiteurs toch naar hun eigen land gaan, ze komen alleen maar op ons geld af." Iemand, die voor zijn of haar gezin een betere toekomst dan de vuilnisbelt of de gevangenis wenst, verdient het niet zo behandeld te worden. Neen, kijk dan eens naar de nieuwe (potentiële) economische vluchtelingen.

Lees verder
18 mei 2008

Boekrecensie "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van arabist Hans Jansen

[Opinie] Gelezen Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten van arabist en kenner van het hedendaags islamitische denken Hans Jansen. Een handzaam en zakelijk boekje, en daarbij ook prettig leesbaar en geschreven met een karakteristiek gevoel voor understatement. Ik heb het in één avond uitgelezen. Jansen beantwoordt 250 veelal maatschappelijk relevante vragen over de islam.

Lees verder
16 april 2008

Short stayers overspoelen Warande

[Opinie] Als bewoner van de Warande was ik op 2 april 2008 op de bijeenkomst in wijkcentrum 't Noorderpunt over de short stayers. Short stayers zijn buitenlandse studenten die korte tijd in ons land komen studeren. De Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSH Utrecht) wil een groot aantal van deze mensen op de Warande plaatsen. Hierover is op de Warande de nodige onrust ontstaan. Daarom had de bewonersvereniging van de Warande de bobo's van de SSH op deze bijeenkomst uitgenodigd om tekst en uitleg te geven.

Lees verder
13 maart 2008

Reïntegratie geen weg naar werk

[Opinie] Werken de reïntegratiebureaus inmiddels beter? Ik geloof er niets van. Zelf heb ik pas een traject doorlopen. De begeleiders waren vriendelijk, en ik ben niet geïntimideerd. Waarvoor dank. Maar voor de rest was het gebakken lucht. Ik had een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO).

Lees verder
21 januari 2008

Essent verkopen: zijn ze nuts?

SP-ers uit het hele land verklaarden op 19 januari onder grote belangstelling van de pers samen met Agnes Kant Essent tot publiek bezit. De actie voor het kantoor van Essent in Den Bosch is de start van campagne om de verkoop van Essent aan de commerciële partij RWE te voorkomen.

Lees verder

U bent hier