h

Short stayers overspoelen Warande

16 april 2008

Short stayers overspoelen Warande

[Opinie] Als bewoner van de Warande was ik op 2 april 2008 op de bijeenkomst in wijkcentrum 't Noorderpunt over de short stayers. Short stayers zijn buitenlandse studenten die korte tijd in ons land komen studeren. De Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSH Utrecht) wil een groot aantal van deze mensen op de Warande plaatsen. Hierover is op de Warande de nodige onrust ontstaan. Daarom had de bewonersvereniging van de Warande de bobo's van de SSH op deze bijeenkomst uitgenodigd om tekst en uitleg te geven.

Wat is nu eigenlijk het probleem? Short stayers moeten toch ook ergens wonen? Inderdaad. Maar hoeveel? En hoeveel op een kluitje? Er was al een overeenkomst voor maximaal 1 of 2 per studenteneenheid (eenheden met weinig kamers maximaal 1 short stayer, eenheden met veel kamers maximaal 2). De SSH heeft deze overeenkomst echter opgezegd. De onrust geldt dan ook niet de komst van de short stayers op zich. Of hun goed recht om op de Warande te wonen.

Wel zit hem de pijn in enerzijds de gebrekkige communicatie van de SSH met de bewoners, omtrent de komst van short stayers; en anderzijds het grote aantal short stayers, waardoor de sociale samenhang op de eenheden verloren gaat. Wie maar korte tijd in het buitenland verblijft, zal daar niet al te veel sociale verplichtingen willen of kunnen aangaan. Ook wordt gevreesd dat het bloeiende sociale leven op de Warande (dat berust op de inzet van veel vrijwilligers) terug zal lopen. Wat het punt van de communicatie betreft heeft de SSH op de bijeenkomst haar excuses gemaakt, en beterschap beloofd. Wat de andere punten betreft was de SSH onvermurwbaar.

Waarom heeft de SSH geen oog voor de sociale kant van de zaak? Ook hier ligt de schuld weer bij dat vervloekte marktdenken. Het betoog van de SSH was doorspekt met termen als marktwerking en marketing. Men wenste dan ook geen enkele toezegging over een eventueel maximaal aantal short stayers te doen, behalve dan dat de markt maatgevend is. Naar aanleiding van een beroep op de sociale functie van de SSH (het is toch immers Stichting Sociale Huisvesting) werd botweg ontkend dat de tweede S voor 'sociale' staat. De uitdrukking SSH zou net als de term VARA inmiddels een op zich betekenisloze letternaam zijn. Een veeg teken: na het afschudden van de ideologische veren volgt vaak het vullen van de eigen zakken.

Maar wat dan? Eenvoudig genoeg - neem de tweede S weer serieus. Let niet alleen op de markt en de centen, maar ook op het woongenot van de bewoners. Een evenwichtige samenstelling is voor het sociale klimaat van groot belang. Dat geldt ook voor een wijkje als de Warande. Of zou er toch een lange termijn visie aan ten grondslag liggen? Zo van: laat die weinig-in-trek-zijnde Warande maar een probleemwijk worden, dan kunnen we hem naderhand des te gemakkelijker tegen de grond gooien.

Bart van Donselaar

U bent hier