h

Kerckebosch Ja of Nee?

17 februari 2012

Kerckebosch Ja of Nee?

Het zou op valentijnsdag een korte raadsvergadering worden, maar het leek toch uit met de liefde tussen de fracties. En dus is er druk gedebateerd. En is er, tot schrik van vele kerckebosschers, een vraagteken gezet bij de voortgang van het project. Over 2 weken is er een extra, ingelaste vergadering hierover.

De SP is blij met een korte bedenktijd, de grote onduidelijkheid en mogelijk massale kap van bomen op korte termijn zijn niet goed voor het project. Maar laat ook duidelijk zijn, er moeten wel ontzettend (!!!) belangrijke redenen zijn willen we nu niet het project, netjes in behapbare fases, door laten gaan.

Ja, in eerste instantie was de SP niet blij met sloop. Vele bewoners wilde veel liever een renovatie. Dit is gebleken geen haalbare oplossing te zijn. Dus is het huidige plan de sloop van alle flats en volledige nieuwbouw en extra woningen. Daarbij ontkom je niet aan bomenkap. Dus moet je proberen je aan een aantal zaken te houden.

De fasering: ook met de bijbehorende bomenkap dus. Zo houd je ook de financiën beter in beeld. Een massale bomenkap is helemaal niet ten gunste van Kerckebosch. Je krijgt een grote, kale vlakte, waarvoor niemand meer
verantwoording neemt. Verloedering is een groot risico en hoe gaan we dat dan weer tegen. Neen, pak alles fatsoenlijk in fasen aan zodat je, in samenspraak met bewoners en raad, eventueel voor volgende fases nog veranderingen kunt doorvoeren. Op 28 februari nemen we de beslissing.
Uiteraard onder weer zo’n grote, betrokken belangstelling van de bewoners.

Ook wil ik nog wel een klein suces van de SP melden, ook uit deze raadsvergadering. Het SP amendement over wijkgericht werken is unaniem aangenomen. Voor de zomer gaan we als raad eens goed analyseren wat er beter kan aan ons wijkgericht werken. Maar het college, dat spreekt van “Dichterbij”, wilde bij de analyse alleen het volk op het gemeentehuis (raad, B&W, ambtenaren) betrekken.
De burgers waren ze vergeten. Met het SP amendement zijn deze burgers nu gelukkig ook uitgenodigd om al bij de
eerste analyses mee te denken en advies te geven.

U bent hier