h

Nieuws uit 2010

3 februari 2010

Verslag XVI Partijcongres

Op zaterdag 30 januari vond in Rotterdam het zestiende partijcongres plaats. In dit partijcongres waren de afgevaardigden van alle afdelingen bijeengekomen voor de instemming met de voordracht van negen kandidaten, waarvan een aantal Tweede Kamerleden, voor het Partijbestuur. Alle negen kandidaten konden rekenen op ruime steun van de afgevaardigden. Een schriftelijke evaluatie van besluiten genomen naar aanleiding van het vijftiende partijcongres, in november 2007 werd met bijna unanieme stemming aangenomen.

Lees verder
31 januari 2010

Motie op SP-congres tegen kilometerheffing aangenomen

Gisteren hield de SP haar verkiezingscongres in Rotterdam, en uiteraard was ook SP Zeist vertegenwoordigd.
Om nog eens te onderstrepen dat de SP tegen de plannen voor de kilometerheffing is, werd een motie hierover aangenomen.

Lees verder
30 januari 2010

Tomaten in bibliotheek Zeist

Een citaat uit het SP programma 2010-2014 is "de bibliotheek, de plaats bij uitstek waar men kennis kan opdoen in een heel brede vorm". Dus mag het duidelijk zijn dat de SP graag aan het verzoek van de Zeister bieb wil voldoen om verkiezingsmateriaal aan te dragen.

Lees verder
29 januari 2010

SP programma 2010-2014 is gedrukt bij de BIGA groep te Zeist

Niet alleen tijdens de verkiezingen, ook daarbuiten staat de SP Zeist voor een goede sociale werkvoorziening in Zeist. In de raad is daarvan de motie over "preferred supplier" daarvan een goed voorbeeld. De strekking van die motie is dat we gemeentelijke opdrachten, voor bijvoorbeeld groenvoorziening en drukwerk, eerst moeten laten uitvoeren door onze eigen Sociale Werkvoorziening. De motie is door een meerderheid van de raad gesteund, zodat de gemeente haar eigen WSW-ers steunt.

Lees verder
25 januari 2010

Zwembad zonder patat

"In zwembad Dijnselburg verdwijnt de friteuse", zo meldde een SP-lid aan de SP Zeist in december 2009. Waarom, dat was zijn vraag. Een eerste antwoord staat in de nota "gezonder in Zeist", daar wordt gesproken over een proef voor gezondere voeding in Dijnselburg. Die proef zou al in 2009 beginnen, alleen was het geld hiervoor nog onduidelijk. Jan Voogdt en Pieter Wout Duquesnoy zijn op onderzoek gegaan en hebben met de mensen van het zwembad gesproken. Ook zij waren in eerste instantie geschrokken. "De gemeente wil koste wat koste doorzetten om al in 2009 te beginnen", was de eerste reactie, "maar er zijn nog geen goede alternatieven." En ook was het financiële nog niet duidelijk. Tijd voor de SP om hierover vragen te stellen aan het college. Zoveel onduidelijkheid vanuit de gemeente, een gemeentebestuur dat eigenlijk het zwembad wil verkopen, en dan zo'n forse dwang.

Lees verder
19 januari 2010

SP raadskandidaten 2010-2014

Vandaag is officieel de verkiezingslijst van de SP te Zeist ambtelijk vastgesteld. De eerste officiële stap naar de raadsverkiezingen op 3 maart is nu een feit. Onze kandidaten zijn:

Lees verder

Pagina's

U bent hier