h

Zwembad zonder patat

25 januari 2010

Zwembad zonder patat

"In zwembad Dijnselburg verdwijnt de friteuse", zo meldde een SP-lid aan de SP Zeist in december 2009. Waarom, dat was zijn vraag. Een eerste antwoord staat in de nota "gezonder in Zeist", daar wordt gesproken over een proef voor gezondere voeding in Dijnselburg. Die proef zou al in 2009 beginnen, alleen was het geld hiervoor nog onduidelijk. Jan Voogdt en Pieter Wout Duquesnoy zijn op onderzoek gegaan en hebben met de mensen van het zwembad gesproken. Ook zij waren in eerste instantie geschrokken. "De gemeente wil koste wat koste doorzetten om al in 2009 te beginnen", was de eerste reactie, "maar er zijn nog geen goede alternatieven." En ook was het financiële nog niet duidelijk. Tijd voor de SP om hierover vragen te stellen aan het college. Zoveel onduidelijkheid vanuit de gemeente, een gemeentebestuur dat eigenlijk het zwembad wil verkopen, en dan zo'n forse dwang.

Het personeel van Dijnselburg zat echter niet stil. In recordtijd hebben ze zelf uitgezocht welke alternatieven mogelijk zijn. En het bleek dat deze alternatieven een kans van slagen hebben. Dit zou dan meteen een unicum zijn in de zwembadwereld. Deze inzet van het personeel van zwembad Dijnselburg werd opgemerkt door leveranciers, maar ook door collega-zwembaden. "Gedurft initiatief en een goede inzet", is over het algemeen de reactie. Andere zwembaden kijken belangstellend toe en leveranciers willen heel graag meedoen.

Zwembad Dijnselburg

"We hebben nu veel goede alternatieven", vertelt de directeur ons, "en ook voor de vele kinderpartijtjes zal het er zeker niet op achteruit gaan." Er wordt hard gewerkt door het personeel om binnenkort een perfecte omschakeling te maken. Het zal dan ook niet aan hun inzet liggen als dit geen succes wordt. Maar natuurlijk is de eerste investering wel heel erg groot. De SP is dan ook zeer benieuwd naar de beantwoording van haar vragen aan het college van B&W en vooral ook naar de financiële inzet van de gemeente.

 

De vragen, die de SP in december 2009 heeft gesteld aan het college:

  1. Interpreteert het college de doelstelling "aanbod creëren van gezonde, aantrekkelijke en toegankelijke producten" als de optie "de deksel gaat op de frituurpan"?
  2. Heeft het college nog meer ideeën of uitwerkingen op welke manier dat gezonde aanbod kan worden gemaakt?
  3. Kan het college aangeven of ditzelfde kantinebeleid van "de deksel op de frituurpan" ook wordt gedaan of geeist indien het zwembad wordt geprivatiseerd?
  4. Heeft het college al in beeld hoe de kosten, bijvoorbeeld een inkomstenderving, zijn en zijn de middelen hiervoor beschikbaar. Met welke orde van grootte van deze kosten wordt rekening gehouden?

U bent hier