h

Verslag XVI Partijcongres

3 februari 2010

Verslag XVI Partijcongres

Op zaterdag 30 januari vond in Rotterdam het zestiende partijcongres plaats. In dit partijcongres waren de afgevaardigden van alle afdelingen bijeengekomen voor de instemming met de voordracht van negen kandidaten, waarvan een aantal Tweede Kamerleden, voor het Partijbestuur. Alle negen kandidaten konden rekenen op ruime steun van de afgevaardigden. Een schriftelijke evaluatie van besluiten genomen naar aanleiding van het vijftiende partijcongres, in november 2007 werd met bijna unanieme stemming aangenomen.

Er was een levendige discussie onder de congresgangers over de wijzigingsvoorstellen en moties die afdelingen eerder nog hadden ingediend op het stuk “Jij en ik zijn wij” waarin de taken en de prioriteiten voor het komende jaar, met drie verkiezingen in aantocht, staan beschreven. Zo verdedigde een afgevaardigde met verve zijn ingediende motie voor een alternatief op het 30-puntenplan dat de SP-fractie eerder had gelanceerd als reactie op de kredietcrisis: een alternatief waarin de banken wél genationaliseerd zouden worden. Een motie die uiteindelijk slechts door een kleine minderheid van afgevaardigden gesteund bleek te worden. Andere moties konden wel op grote steun rekenen, zoals een die besloot tot het verder bevorderen van Rood-groepen binnen de afdelingen en een andere waarin de onlangs in de Kamer aangenomen Wet voor een kraakverbod nog eens expliciet werd veroordeeld.
En natuurlijk waren er ook de toespraken. Van Jan Marijnissen, van Agnes Kant, die voorspelde dat er dit jaar nog Tweede Kamerverkiezingen zouden komen. Aan het eind van het congres lanceerde Jan Marijnissen met Bob Fosko het nieuwe campagnelied, Ik Jij Wij SP!, een mooie muzikale aftrap naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s.

U bent hier