h

Motie op SP-congres tegen kilometerheffing aangenomen

31 januari 2010

Motie op SP-congres tegen kilometerheffing aangenomen

Gisteren hield de SP haar verkiezingscongres in Rotterdam, en uiteraard was ook SP Zeist vertegenwoordigd.
Om nog eens te onderstrepen dat de SP tegen de plannen voor de kilometerheffing is, werd een motie hierover aangenomen.

De SP is tegen de huidige plannen voor kilometerheffing van CDA-minister Eurlings, omdat:

  • tweedehands autobezitters mee gaan betalen aan de aanschaf van dure en nieuwe auto’s door anderen (limousinesubsidie);
  • de meest milieuvriendelijke auto’s met dit systeem duurder gaan worden aangezien de belastingvrijstelling vervalt;
  • de niet-autobezitters gaan meebetalen omdat de provinciale wegenbelasting vervangen gaat worden door een nieuwe provinciale belasting;
  • een spitsheffing oneerlijk is aangezien er voor veel mensen geen alternatief is voor rijden in de spits;
  • de invoeringskosten van 4 miljard euro betaald moeten worden door automobilisten zonder dat ze er iets voor terug krijgen;
  • een half miljard euro voor de jaarlijkse uitvoeringskosten weggegooid geld is;
  • de privacy van burgers weer verder wordt aangetast.

Er zijn veel betere en goedkopere manieren zijn om de automobilist te laten betalen naar gebruik, zoals via de brandstofaccijns of via de kilometerteller, waardoor het dure ‘kastje van Camiel’ overbodig is.

U bent hier