h

Nieuws uit 2010

30 mei 2010

ZORG GEEN MARKT

Op vrijdag 28 mei vond er in Antropia in Driebergen een debat plaat over de gezondheidszorg. Naast landelijke politicie van een aantal andere partijen waren ook onze Renske Leijten en Henk van Gerven bij het debat aanwezig. Twee leden van de afdeling Zeist overhandigden de deelnemers aan het debat nog een flyer met een noodkreet van iemand die in de regio Zeist in een verzorgingshuis werkt, met het verzoek dit in het debat mee te nemen.

Lees verder
29 mei 2010

Emile Roemer trekt ook de aandacht op Belcour

Niet dat Emile hier zelf aanwezig was, maar iedere Zeistenaar is er natuurlijk aan gewend dat de SP met haar caravan de laatste zaterdag van elke maand op Belcour staat. En nu dus met de beeltenis van Emile Roemer en uiteraard de flyers en verkiezingsprogramma's.

Lees verder
27 mei 2010

SP meldpunt TSN thuiszorg Zeist


Bij de SP Zeist hebben zich werknemers van TSN gemeld, waarvan de salarissen al gedurende enkele maanden niet (volledig) worden uitbetaald. Thuiszorg Service Nederland (TSN) is een van de drie thuiszorgorganisaties waar de gemeente de WMO thuiszorg aan heeft uitbesteed. Door de zeer gebrekkige salarisbetalingen komen de thuiszorgmedewerkers in financiële moeilijkheden en komt ook de dienstverlening aan mensen, die op thuiszorg van TSN aangewezen zijn, in gevaar. Ook de slechte organisatie bij TSN en onvoldoende personeel maakt dat mensen tijdelijk hun zorg moeten ontberen.

Lees verder
21 mei 2010

Twee (ex-)Zeistenaren voor Books 4 Life Utrecht

Marie-Claire Theunissen en Eefje van de Sanden zetten zich in voor Books 4 Life, een tweedehands boekwinkel voor het goede doel. Vanaf de Warande in Zeist reizen de twee studenten regelmatig af naar Utrecht om de winkel draaiende te houden. Het doel is om Books 4 Life tot in de verre omtrek bij mensen bekend en geliefd te maken.

Lees verder
21 mei 2010

CENTRAAL WONEN IN Zeist van harte aanbevolen

Buurten bij buurten in de buurt

Lees verder
21 mei 2010

Klachten over thuiszorg TSN

Thuiszorgmedewerkers van TSN hebben bij de SP Zeist melding gemaakt van misstanden bij Thuiszorg Service Nederland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier