h

SP programma 2010-2014 is gedrukt bij de BIGA groep te Zeist

29 januari 2010

SP programma 2010-2014 is gedrukt bij de BIGA groep te Zeist

Niet alleen tijdens de verkiezingen, ook daarbuiten staat de SP Zeist voor een goede sociale werkvoorziening in Zeist. In de raad is daarvan de motie over "preferred supplier" daarvan een goed voorbeeld. De strekking van die motie is dat we gemeentelijke opdrachten, voor bijvoorbeeld groenvoorziening en drukwerk, eerst moeten laten uitvoeren door onze eigen Sociale Werkvoorziening. De motie is door een meerderheid van de raad gesteund, zodat de gemeente haar eigen WSW-ers steunt.

De SP kijkt verder dan alleen de gemeenteraad. Daarom heeft de SP ervoor gekozen om het programma voor de raadsverkiezingen te laten opmaken en drukken bij de afdeling Grafimail van de BIGA-groep. dat is dus gewoon "Wij SP".

SP laat verkiezingsprogramma drukken bij BIGA.

SP Programma 2010 – 2014

U bent hier