h

Nieuws van de afdeling

6 januari 2009

Kleding voor Medische Opvang AZC Amersfoort

De oproep aan de Zeister leden om kleding en schoenen in te zamelen voor een nieuwe groep uitgenodigde vluchtelingen Medische Opvang AZC heeft een enorme respons gehad.

Lees verder
6 januari 2009

Kamp Zeist: licht in donkere tijden

En weer ging het licht aan tijdens de wake bij Kamp Zeist. We kunnen ons allerlei goede voornemens voorstellen voor 2009. Helaas is het zo dat onschuldige mensen nog altijd in het Kamp Zeist worden opgesloten.

Lees verder
5 januari 2009

Nieuwjaarsreceptie SP stijl

Op de koude maandagavond van 5 januari werden de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente warm onthaald door SP actiecoördinator Jantje Paasman.

Lees verder
9 juni 2008

Multiculturele samenleving, humanisme en geloof

[Opinie] De verlichting als geestelijke stroming baseert zich op het humanisme en het redelijk denken. Humanisme is de levensbeschouwing die ervan uitgaat dat mensen er op eigen kracht voor henzelf en anderen iets moois van zouden moeten maken. Het redelijk denken poogt door studie, analyse en argumentatie tot min of meer betrouwbare conclusies te komen. In ruimere zin zouden we er ook de logica, wiskunde en het gebruik van de proefondervindelijke methode toe kunnen rekenen. Haar wortels vindt de verlichting in de Griekse filosofie en de Renaissance. Vooral in de tijd rond de Franse Revolutie is de verlichting tot bloei gekomen. Maar het is geen besloten feestje voor ongelovigen. Ook vanuit een religieuze visie kan men tot een humanistische houding en een waardering van het redelijk denken komen.

Lees verder
21 mei 2008

Economisch vluchteling

[Opinie] Elke eerste zondag van de maand is de SP Zeist bij de wake voor Kamp Zeist aanwezig. Een steun voor de aldaar onschudig opgesloten vluchtelingen. Je krijgt vaak het commentaar, "Laat die gelukszoekers/profiteurs toch naar hun eigen land gaan, ze komen alleen maar op ons geld af." Iemand, die voor zijn of haar gezin een betere toekomst dan de vuilnisbelt of de gevangenis wenst, verdient het niet zo behandeld te worden. Neen, kijk dan eens naar de nieuwe (potentiële) economische vluchtelingen.

Lees verder
18 mei 2008

Boekrecensie "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van arabist Hans Jansen

[Opinie] Gelezen Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten van arabist en kenner van het hedendaags islamitische denken Hans Jansen. Een handzaam en zakelijk boekje, en daarbij ook prettig leesbaar en geschreven met een karakteristiek gevoel voor understatement. Ik heb het in één avond uitgelezen. Jansen beantwoordt 250 veelal maatschappelijk relevante vragen over de islam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier