h

Stop de uitverkoop van onze energiebedrijven

31 januari 2009

Stop de uitverkoop van onze energiebedrijven

De SP wil de verkoop van publieke energiebedrijven voorkomen. Energie is een basisvoorziening, zoiets belangrijks moeten we niet aan de vrije markt overlaten. Commerciƫle partijen denken aan winst en aandeelhoudersbelang en hechten minder waarde aan duurzame energieproductie. De verkoop van Essent heeft grote gevolgen voor de energiegebruikers. Straks wordt in buitenlandse hoofdkantoren besloten over de prijs van ons gas en licht. En die prijs zal hoog zijn. De miljarden die ze voor onze energiebedrijven gaan betalen, moeten immers wel worden terugverdiend via de energierekening.

De SP voert de campagne middels ondermeer flyers, handtekeningenkaarten en radiospots. Op internet kunnen mensen protesteren via www.zezijnnuts.nl.

De SP Zeist voerde op 31 januari actie tegen de verkoop van Essent. De SP actiecaravan stond op winkelcentrum Belcour naast de door Essent gesponserde ijsbaan. Onder het motto 'Essent verkopen? Ze zijn Nuts' tekenden vele Zeisternaren de petitie. Ook op en rond de schaatsbaan lieten SP-ers zien dat ze tegen de verkoop van Essent zijn. De Duitste energiereus RWE die Essent voor 9,3 miljard wil overernemen is bovendien een van de grootste vervuilers van de Europese energiesector. Meer dan de helft van haar stroom wordt opgewekt met zeer vervuilende steen- en bruinkoolcentrales.

Om te laten zien dat het ook anders kan (en moet!) werd bij de SP actiecaravan door Harry Rietveld van Trias Energy voorlichting gegeven over toepassing van alternatieve energie voor particulieren, bedrijven en instellingen. Een SP-lid had een mini-zonnepaneel meegenomen en vertelde enthousiast over zijn ervaringen met zonnepanelen. En de kick die het geeft als de stroommeter terugdraait doordat het mogelijk is om rechtstreeks terug te leveren aan het net.

Na Essent bleek vandaag ook energiebedrijf Nuon op korte termijn te worden verkocht aan een buitenlandse energiereus. De campagne tegen de verkoop van energiebedrijven zal dus breder worden. Wij rekenen op uw steun!

Energiebeleid en -besparing moet zich niet beperken tot de SP. De SP roept iedereen op om de petitie tegen de verkoop van Essent en andere energiebedrijven te tekenen op www.sp.nl/zezijnnuts. Samen kunnen we een groene, milieuvriendelijke en duurzame samenleving mogelijk maken. Daar zal de SP zich ook in Zeist voor in blijven zetten. Dat kunnen en willen we niet alleen, daarvoor hebben we ook uw steun nodig.

Handtekening zetten bij de SP-caravan tegen verkoop Essent
In discussie met bezoekers van de ijsbaan
Essent verkopen? Ze zijn Nuts!

U bent hier