h

Vliegbasis Soesterberg: het ruimtelijk plan is klaar

11 maart 2009

Vliegbasis Soesterberg: het ruimtelijk plan is klaar

Er is nu een definitief ruimtelijk plan voor de Vliegbasis Soesterberg.

Op maandag 9 maart werd dit gepresenteerd, eerst aan de staten- en gemeenteraadsleden, daarna aan de omwonenden. Hoe ziet het er nu uit, is het wat? Zoals de man naast me zei: "Ik hoorde er veel over, ik dacht ik kijk op het internet maar het is veel makkelijker gewoon hier te komen luisteren en kijken. En ze hebben in ieder geval mooie plaatjes en ideeën." Ja, op het eerste gezicht lijkt het mij ook een goed plan. De moties, die de SP bij het concept al wilde indienen zijn niet meer nodig want er komt geen golfbaan, de tunnel onder de airstrip komt er ook niet, de shelters worden niet voor bedrijvigheid gebruikt en er komt geen extra gemotoriseerd vliegverkeer.

De grote vraag "hoeveel woningen worden er nu op de basis gebouwd?" wordt echter niet beantwoord. Wel kunnen we zien dat op het Zeister deel ook een behoorlijk aantal woningen komt, omdat op de lokatie van Tammer niet gebouwd kan worden. En al die woningen, dat viel een aantal mensen behoorlijk tegen. Natuurlijk moeten we als SP-fractie alle details nog goed bekijken, want er wordt best wel veel gebouwd. Maar er staan goede ecologische zaken tegenover. De SP is ook voorstander van een goede hoeveelheid sociale woningen en ook daar wordt rekening mee gehouden. U kunt in ieder geval reageren naar de statenleden en de gemeenteraadsleden toe. Er is een reactieformulier op de website van Hart van de Heuvelrug. Stuur dit in vóór 31 maart. En als u een toelichting wilt geven kunt u ook naar de hoorzitting op 7 april komen (wel aanmelden vooraf). Ik zie uw reacties met plezier tegemoet en dat geldt vast voor alle andere raadsleden in Zeist, Soest en voor de leden van provinciale staten.

Pieter Wout Duquesnoy

U bent hier