h

SP stemt niet in met plan voor Zomerkwartier

25 februari 2009

SP stemt niet in met plan voor Zomerkwartier

In de raadsvergadering van 24 februari heeft de SP tegen het "planologisch kader" voor het Zomerkwartier gestemd. Het Zomerkwartier is de buurt tussen Schaerweijdelaan, Van Lenneplaan en de Sola. Door architecten is een visie opgesteld om hier meer woningen te bouwen (en woningen te slopen). De raad diende het planologisch kader nu vast te stellen.

Fractievoorzitter Jan Voogdt: "Er zijn teveel zaken helemaal niet goed afgekaderd, de gemeente(-raad) komt min of meer buitenspel te staan en de bewoners zijn overgeleverd aan de plannen van ce corporaties en andere eigenaars in deze buurt."

Direct na afloop is de fractie de buurt in gegaan en heeft huis aan huis onderstaande flyer bezorgd en we hebben wederom een gesprek met de bewonerscommissie Kombinatie Schaepmanlaan gehad.

Gemeenteraad beslist over Zomerkwartier, SP stemt tegen deze plannen

De meerderheid van de gemeenteraad van Zeist heeft dinsdagavond (24 februari) beslist om het plan voor het "Zomerkwartier" door te laten gaan. De SP heeft hier tegen gestemd.

Waarom?

De SP is niet per definitie tegen het bouwen van extra woningen in uw buurt, maar wij vinden dat het plan veel te weinig zekerheden biedt voor de bewoners. De uitwerking van het plan zal door de corporaties en andere eigenaren worden gedaan. Zij beslissen welke woningen er op een bepaalde plek in uw buurt bij komen en welke woningen er worden gesloopt. De gemeente(raad) staat dus min of meer buitenspel. Dit is niet de keuze van de SP.

  • U weet nog niet precies wat er allemaal in uw buurt gaat gebeuren,
    de SP fractie weet dit ook niet;
  • U weet niet wanneer van alles gaat gebeuren,
    de SP fractie ook niet;
  • U weet niet of er gesloopt gaat worden, hoeveel er gesloopt gaat worden en wanneer,
    de SP fractie ook niet.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u de SP-fractie bereiken via email of telefoon.

Jan Voogdt (030-6916968) javoogdt@tomaatnet.nl
Jeroen van Ravestijn ravestijn@tomaatnet.nl
Pieter Wout Duquesnoy pieterwout@tomaatnet.nl
Ine de Vries ien@tomaatnet.nl

zeist.sp.nl

U bent hier