h

Nieuws uit 2012

2 juli 2012

80e wake bij Kamp van Zeist

Meer dan 80 mensen waren op 1 juli bij de 80e wake bij Kamp Zeist. Er was zelfs een groep uit België, die opnames kwamen maken voor een afstudeerproject. En elke keer is het weer indrukwekkend als de wakers communiceren met de mensen, die onschulding zijn opgesloten. En dat is juist waar dat afstudeerproject over gaat, hoe communiceer je in deze gevallen?

Lees verder
1 juli 2012

4000 handtekeningen tegen bezuinigingen busvervoer

Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Utrecht zal de SP 4000 handtekeningen aanbieden tegen bezuinigingen op het busvervoer. Dat is het voorlopige resultaat van de campagne 1 voor Openbaar Vervoer, die de SP in april begon.

Lees verder
20 juni 2012

Dichterbij? Neen, verder weg!

Dichterbij. Dat is het motto van de huidige Zeister coalitie. Deze coalitie, die samen met hun eigen wethouders heeft ingestemd met het slopen van bushaltes in de Verzetswijk, in het Staatsliedenkwartier, in Zeist West en op de Prinses Margrietlaan. Zodat nu een heleboel mensen, bijvoorbeeld ook de bewoners van Eldorado en de Binnenhof, veel verder moeten lopen naar een bushalte. Wat betreft OV-beleid is deze coalitie echt de weg kwijt. Meedenken in een regionale club over een tramlijn van Utrecht Centraal, over de Biltstraat, naar en door Zeist. Maar ondertussen het fijnmazige busvervoer verkwanselen.

Lees verder
18 juni 2012

vol er tegenaan!

Op 12 september worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Een belangrijke dag voor onze partij. We staan erg hoog in de peilingen, maar we weten natuurlijk allemaal dat die verkiezingsdag de enige echte peiling onder de bevolking is. De voorbereidingen zijn in volle gang. Niet alleen door Emile Roemer en zijn fractie, nee binnen de hele partij gonst het van de activiteiten.

Lees verder
15 juni 2012

Rondje Tomaat, op weg naar de begroting 2013

Bij de voorjaarsnota heeft de SP in haar algemene beschouwingen zich vooral gericht op de toekomst van Zeist. Een toekomst waar de gemeente en de politiek aan vertrouwen van de burgers in die instituten heel hard moet werken. Er komen ook zware bezuinigingen aan. Het rijk brengt bijvoorbeeld de jeugdzorg naar de gemeentes en zaken uit de AWBZ gaan naar de WMO. Het Rijk zegt dat gemeentes dit beter kunnen dan Den Haag, maar dan vraag je je af waarom ze er nu mee komen. Uiteraard vindt de SP het goed dat dit soort zaken dichtbij de burgers gebeurd.

Lees verder
9 juni 2012

het 18e SP congres

Afgelopen zaterdag was de SP-afdeling Zeist goed vertegenwoordigd bij het achttiende SP-congres in Breda. Vijf afgevaardigden en een gast, de laatste in de vorm van ondergetekende, hadden zich in alle vroegte verzameld op ons kleine stationnetje, dat op de kille zaterdagochtend vrijwel uitgestorven is, om te vertrekken naar het voor ons vreemde Breda. Gelukkig werden we daar al direct in de zee van goede sfeer gegooid dankzij een spoor van SP-strandballen dat ons vanaf het station naar het prachtige Chassé Theater leidde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier