h

Nieuws van de afdeling

4 maart 2021

Ons land moet eerlijker

In Utrechtse Heuvelrug staan nog de ouderwetse verkiezingsborden. Niks PDF insturen en het is klaar, maar met lijm, kwast en ladder de straat op. SP afdeling-Zeist en sub-afdeling SP-Heuvelrug trokken hiervoor samen op. Met een prachtig rood resultaat.

Lees verder
8 januari 2021

Huur te duur, nog steeds

Foto: SP

Helaas staat de toeslagenaffaire niet op zichzelf. Nog meer mensen in de samenleving hebben bijzonder te lijden onder te rigide overheidsbeleid. Ik heb het over de huurders en dan met name diegenen die huren van een groot-investeerder/beleggingsmaatschappij uit de zogenaamde commerciële sector. Huurders van deze partijen, ook al bewonen ze een sociale huurwoning, kunnen nergens aanspraak op maken, terwijl ze net zo hard de maatregelen zoals die in het Sociaal Huurakkoord staan opgenomen, nodig hebben. Er staat voor het voorjaar een huurverlaging op stapel voor de mensen met een laag inkomen, maar wederom alleen als men huurt van een woningcorporatie. Dat is toch oneerlijk? Vandaar deze onderstaande open brief aan minister Ollongren:

Lees verder
7 december 2020

Geen grote bak a.u.b.

Meer dan 1000 mensen waren zondag 6 december bij theehuis
Rijnauwen om te demonstreren tegen de boskap in Amelisweerd. Omdat
de A27 verbreed moet worden, volgens Den Haag, moeten er honderden
bomen sneuvelen. De beruchte snelwegbak moet dan namelijk ook
vergroot worden. Die verbreding is eigenlijk allang achterhaald,
dat hebben deze demonstraten allemaal wel door. Liever behouden
zij hun stukje natuur vlak bij Utrecht. Hopelijk kan Den Haag ook
nog luisteren naar de wensen van de mensen.

Lees verder
15 november 2020

Gemeenteraad Zeist lijkt wel blij met huurverhogingen

De volledige raad, uiteraard minus de SP, heeft tegen de motie van SP-er David Tompot gestemd. Dit betrof een motie om de huurverhoging van 2020 terug te draaien en die van 2021 te voorkomen. David Tompot: "De huren zijn al hoog en dit jaar was er nog eens daarbij de hoogste stijging in 10 jaar. En dat terwijl er door de coronacrisis bij veel mensen aan hun inkomen wordt geknabbeld. Ook in Zeist speelt deze problematiek en dus moet het college van B&W bij corporaties en particuliere verhuurders aandringen op verlaging". Wat de SP betreft moet voor 2020 en 2021 de huursverhoging 0% zijn. Landelijk is dit voorstel al aangenomen maar de minister weigert het uit te voeren
 
.
Foto: SP

 

Lees verder
11 november 2020

Huishoudelijke zorg is geen bijzondere bijstand

SP-raadslid David Tompot was resoluut tegen het voorstel van onder andere VVD en CDA om de huishoudelijke hulp uit de WMO te halen en bij de bijzondere bijstand te brengen. Dhr Tompot: "VVD en CDA in de Tweede Kamer, en ook de CDA-minister, weigeren een goede oplossing te maken voor een probleem in de WMO. Maar dat moeten we niet naar eigen inzicht in Zeist lokaal oplossen. De route die de VNG volgt is daarin beter, namelijk er moet voldoende geld naar de
gemeentes om dit deel van de WMO goed uit te voeren. Of de regering moet gewoon de inkomensafhankelijkheid mogelijk maken bij dit onderdeel van de WMO".

Lees verder
2 november 2020

Sport op de juiste plek

De gemeente Zeist is bezig de buitensportlocaties efficienter in te richten. Dit plan is vorig jaar aangenomen. Omdat de SP het stom vindt dat een sportvereniging (SV Zeist) met veel leden uit de regio van Huis ter Heide daar weg moest, hebben we het oorspronkelijke plan niet gesteund. Fractie assistent Pieter Wout Duquesnoy is van mening dat het beter is om de verdeling over het hele grondgebied van Zeist te houden. Met een bijstelling van de plannen kan de SP wel instemmen. Deze bijstelling komt in november in de raad aan de orde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier