h

Slotlaan fietsveilig

18 februari 2022

Slotlaan fietsveilig

Na de aanpassingen van het Centrum (SP was als enige partij tegen) is de Slotlaan een "shared space" geworden. Daarmee is de Slotlaan er voor fietsers niet veiliger op geworden dus komt er eenonderzoeksburo en moeten er weer aanpassingen worden gedaan. In het raadsdebat  stelt de SP dat je moet kiezen voor duidelijke oplossingen en niet met allerlei fancy dingen moet experimenteren. De SP wil het fietspad van busstation naar Slot markeren met witte lijnen omdat die goed zichtbaar zijn. Maar het college vindt witte lijnen
maar niks, dan "ziet het er niet statig genoeg uit".

Het fietspad dat tegen het gemotoriseerd verkeer in gaat zul je als belangrijkste veiliger moeten maken, dus afbakenen met witte lijnen,
markeren met fietssymbolen en een stuk breder maken dan het nu is. Het college kiest in het raadsvoorstel wel voor een breder fietspad.
Terecht ook, want met de grote betonnen bloembakken direct langs het fietspad heb je die extra ruimte wel nodig. Het beste zou zijn ook het fietspad in (met
gemotoriseerd verkeer) meegaande richting breder te maken en te markeren met wille belijning. De vraag is of dat gaat passen. Wil je de hele rijbaan met fietspaden breed genoeg maken dan is daar nu geen
ruimte voor. Je moet dure ingrepen doen (bloembakken en vuilcontainers afbreken en op andere plek herbouwen) en de Slotlaan zal weer lange tijd
opgebroken worden. Dit zal weer een groot effect hebben op minder klandizie bij de winkels op de Slotlaan, dus dit willen we niet.

Het college weigert de witte lijnen omdat het niet mooi is. Maar zelfs in deze "shared space" (gedeelde ruimte; zogenaamd zouden alle verkeersdeelnemers op het gezamenlijke wegdek op elkaar letten en zou het veiliger worden) heeft het college allang een klein stukje witte lijn
aangebracht. Blijkbaar ziet het college dat, bij de gevaarlijke situatie van de opstaande betonrand, een witte lijn de enig juiste
markering is om duidelijkheid te geven (zie foto). Alleen een donkergrijze, betonnen afscheiding tussen fietspad en rijbaan is onvoldoende zichtbaar.
De
nieuwsbode schreef over de fietsveiligheid op de Slotlaan en citeert daarbij
Pieter Wout Duquesnoy van de SP.

Foto: P.W. Duquesnoy

http://www.denieuwsbode.nl/nieuws/informatie/783379/slotlaan-moet-veiliger

U bent hier