h
27 januari 2023

Vragen over renovatie L-flat

De SP-Zeist wil graag weten hoe de bewoners tegen de renovatie van hun woning in de L-flat aankijken en hoe tevreden ze zijn over het wonen in die flat op de Laan van Vollenhove.

Lees verder
17 januari 2023

Weinig voor veel geld

Binnenkort zult u waarschijnlijk weer de jaarlijkse aanslag voor de gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen. Vorig jaar betekende dat nog een aanzienlijke stijging van vooral de afvalstoffenheffing, maar wat wordt het voor dit jaar? Wel, een korting van maximaal 15 euro per inwoner op de afvalstoffenheffing.

Lees verder
17 januari 2023

Zeister kandidaat voor Provinciale Staten verkiezingen 2023

Foto: M. Bausch

Beste partijgenoten en andere bezoekers van de website,

Lees verder
19 december 2022

Actie werkt, bomen blijven staan!

Door diverse partijen is actie gevoerd bij Huis Doorn tegen
de kap van bijna vijfhonderd bomen die op het landgoed bij Huis
Doorn gekapt zouden worden. Maar ze mogen blijven staan. Het
Rijksvastgoedbedrijf trekt het verzoek tot de kap van 484 bomen in.
Het rijk wilde de beuken vervangen door bomen die beter tegen de
droogte kunnen, zoals lindenbomen, boomhazelaars en bepaalde
esdoornsoorten. Hier heeft actie dus succes gehad.

Lees verder
14 oktober 2022

Iran een veilig land?

Foto: SP

In Kamp Zeist zit een Iraans gezin met dochtertje van 9 jaar al weken vast in de gezinsdetentie, ze worden uitgezet naar Iran. Dat valt natuurlijk niet te rijmen met het regeringsadvies om niet naar Iran af te reizen, het is er gevaarlijk. In Iran is een revolutie gaande. De Koerdische Jina Mahsa Amini werd op 16 september opgepakt in de hoofdstad, Teheran. En dat omdat haar kleding niet voldeed aan de wetten. Ze werd geslagen, mishandeld en meegenomen. Ze overleefde het niet. Haar dood bracht iets teweeg in Iran.

Lees verder
5 oktober 2022

PrinsjesdagProtest: een noodplan om de gestegen kosten te drukken

Foto: Chimène van Lunteren

Duizenden mensen waren op 17 september j.l. in Den Haag om hun stem te laten horen en hun ongenoegen te uiten over dit kabinet.

Lees verder
5 oktober 2022

Geld-Terug-Regeling volgend jaar geïndexeerd

Dit najaar zal de raad weer komen te spreken over de jaarlijkse begroting. Na het debat dat hierover tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober zal worden gehouden, zal de raad dan uiteindelijk in de raadsvergadering van november aanstaande de Begroting 2023 moeten vaststellen.

Lees verder
5 oktober 2022

Anisa in Kamp Zeist

Foto: SP

De afgelopen zomer was warm. Ook bij Kamp Zeist is het er flink heet aan toe gegaan. Het opsluiten van onschuldige mensen is inhumaan, maar in Kamp Zeist gebeurd het nog steeds. Daarom ook wordt elke eerste zondag van de maand een vaste wake gehouden om 16.30 uur bij de poort.
Deze zomer zijn er meerdere extra wakes gehouden voor verschillende gezinnen met kinderen. Kinderen die zijn geboren in Nederland en hier hun school en al hun vriendjes hebben. Kinderen die de taal van het land waar ze naar toe moeten niet eens kennen. Bij een van deze extra wakes was zelfs een buslading mensen uit Drachten aanwezig en mogelijk heeft dat geholpen. Dit gezin is weer vrij gelaten, geheel terecht.

Lees verder
5 oktober 2022

Koopkracht

Foto: weggeefwinkel zeist

Energielasten, stijgende prijzen. Steeds meer mensen komen in de knel want alle kosten worden hoger maar wat er binnenkomt is te weinig.

Lees verder
5 september 2022

NS medewerkers staken in Utrecht

Foto: SP Zeist

Op dinsdag 30 augustus, midden op de ochtend, maar Utrecht CS is vrijwel leeg. De regionale staking van NS personeel heeft de NS doen besluiten om in het hele land de treinen stil te laten staan. "De NS is niet meer robuust. Andere lijnen gewoon laten rijden zonder Midden- Nederland aan te doen kunnen ze niet meer. Daarom is deze regionale actiedag dus uiteindelijk oorzaak van landelijk geen treinverkeer." Dit werd mij verteld door een van de FNV-ers in het actiecentrum. Hier wordt de vierde stakingsdag georganiseerd voor een betere beloning en een lagere werkdruk.

Lees verder

Pagina's