h
14 oktober 2022

Iran een veilig land?

Foto: SP

In Kamp Zeist zit een Iraans gezin met dochtertje van 9 jaar al weken vast in de gezinsdetentie, ze worden uitgezet naar Iran. Dat valt natuurlijk niet te rijmen met het regeringsadvies om niet naar Iran af te reizen, het is er gevaarlijk. In Iran is een revolutie gaande. De Koerdische Jina Mahsa Amini werd op 16 september opgepakt in de hoofdstad, Teheran. En dat omdat haar kleding niet voldeed aan de wetten. Ze werd geslagen, mishandeld en meegenomen. Ze overleefde het niet. Haar dood bracht iets teweeg in Iran.

Lees verder
5 oktober 2022

PrinsjesdagProtest: een noodplan om de gestegen kosten te drukken

Foto: Chimène van Lunteren

Duizenden mensen waren op 17 september j.l. in Den Haag om hun stem te laten horen en hun ongenoegen te uiten over dit kabinet.

Lees verder
5 oktober 2022

Geld-Terug-Regeling volgend jaar geïndexeerd

Dit najaar zal de raad weer komen te spreken over de jaarlijkse begroting. Na het debat dat hierover tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober zal worden gehouden, zal de raad dan uiteindelijk in de raadsvergadering van november aanstaande de Begroting 2023 moeten vaststellen.

Lees verder
5 oktober 2022

Anisa in Kamp Zeist

Foto: SP

De afgelopen zomer was warm. Ook bij Kamp Zeist is het er flink heet aan toe gegaan. Het opsluiten van onschuldige mensen is inhumaan, maar in Kamp Zeist gebeurd het nog steeds. Daarom ook wordt elke eerste zondag van de maand een vaste wake gehouden om 16.30 uur bij de poort.
Deze zomer zijn er meerdere extra wakes gehouden voor verschillende gezinnen met kinderen. Kinderen die zijn geboren in Nederland en hier hun school en al hun vriendjes hebben. Kinderen die de taal van het land waar ze naar toe moeten niet eens kennen. Bij een van deze extra wakes was zelfs een buslading mensen uit Drachten aanwezig en mogelijk heeft dat geholpen. Dit gezin is weer vrij gelaten, geheel terecht.

Lees verder
5 oktober 2022

Koopkracht

Foto: weggeefwinkel zeist

Energielasten, stijgende prijzen. Steeds meer mensen komen in de knel want alle kosten worden hoger maar wat er binnenkomt is te weinig.

Lees verder
5 september 2022

NS medewerkers staken in Utrecht

Foto: SP Zeist

Op dinsdag 30 augustus, midden op de ochtend, maar Utrecht CS is vrijwel leeg. De regionale staking van NS personeel heeft de NS doen besluiten om in het hele land de treinen stil te laten staan. "De NS is niet meer robuust. Andere lijnen gewoon laten rijden zonder Midden- Nederland aan te doen kunnen ze niet meer. Daarom is deze regionale actiedag dus uiteindelijk oorzaak van landelijk geen treinverkeer." Dit werd mij verteld door een van de FNV-ers in het actiecentrum. Hier wordt de vierde stakingsdag georganiseerd voor een betere beloning en een lagere werkdruk.

Lees verder
28 juli 2022

SP motie voor indexeren Geld-Terug-regeling unaniem aangenomen in raad

Het is even stil in het Raadhuis, de Raad en het College zijn met zomerreces. Toch valt er nog wel wat te melden. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces is een SP-motie die het college oproept om de Geld-Terug-regeling te indexeren, door alle fracties van de raad aangenomen. De motie was ingediend bij het raadsvoorstel over de Kadernota.

Lees verder
30 juni 2022

200 x Wake Zeist 3 juli 2022

Elke 1e zondag van de maand staan de wakers, waaronder de SP-Zeist, stil. Stil staan bij vreemdelingendetentie, bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten, bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. Bij Human. Bij Rights.

Lees verder
30 juni 2022

Schuilkelders in Zeist?

Op 19 mei jl. heeft Chimène van Lunteren, buitengewoon raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Zeist namens de fractie vragen gesteld met betrekking tot schuilkelders.

Lees verder
30 juni 2022

Buurtkeuken Vollenhove in gebruik genomen.

Uiteraard waren SP-ers Pieterwout Duquesnoy en Jantje Paasman op 13 mei aanwezig bij de presentatie van de buurtkeuken bij de buurttafel naast de weggeefwinkel Zeist in Vollenhove. Een prachtige uitbreiding van de plek waar buurtbewoners elkaar weten te vinden. Vandaag werd er voor het eerst gekookt voor en door buurtbewoners.

Lees verder

Pagina's