h
5 oktober 2022

Anisa in Kamp Zeist

Foto: SP

De afgelopen zomer was warm. Ook bij Kamp Zeist is het er flink heet aan toe gegaan. Het opsluiten van onschuldige mensen is inhumaan, maar in Kamp Zeist gebeurd het nog steeds. Daarom ook wordt elke eerste zondag van de maand een vaste wake gehouden om 16.30 uur bij de poort.
Deze zomer zijn er meerdere extra wakes gehouden voor verschillende gezinnen met kinderen. Kinderen die zijn geboren in Nederland en hier hun school en al hun vriendjes hebben. Kinderen die de taal van het land waar ze naar toe moeten niet eens kennen. Bij een van deze extra wakes was zelfs een buslading mensen uit Drachten aanwezig en mogelijk heeft dat geholpen. Dit gezin is weer vrij gelaten, geheel terecht.

Lees verder
5 oktober 2022

Koopkracht

Foto: weggeefwinkel zeist

Energielasten, stijgende prijzen. Steeds meer mensen komen in de knel want alle kosten worden hoger maar wat er binnenkomt is te weinig.

Lees verder
5 september 2022

NS medewerkers staken in Utrecht

Foto: SP Zeist

Op dinsdag 30 augustus, midden op de ochtend, maar Utrecht CS is vrijwel leeg. De regionale staking van NS personeel heeft de NS doen besluiten om in het hele land de treinen stil te laten staan. "De NS is niet meer robuust. Andere lijnen gewoon laten rijden zonder Midden- Nederland aan te doen kunnen ze niet meer. Daarom is deze regionale actiedag dus uiteindelijk oorzaak van landelijk geen treinverkeer." Dit werd mij verteld door een van de FNV-ers in het actiecentrum. Hier wordt de vierde stakingsdag georganiseerd voor een betere beloning en een lagere werkdruk.

Lees verder
28 juli 2022

SP motie voor indexeren Geld-Terug-regeling unaniem aangenomen in raad

Het is even stil in het Raadhuis, de Raad en het College zijn met zomerreces. Toch valt er nog wel wat te melden. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces is een SP-motie die het college oproept om de Geld-Terug-regeling te indexeren, door alle fracties van de raad aangenomen. De motie was ingediend bij het raadsvoorstel over de Kadernota.

Lees verder
30 juni 2022

200 x Wake Zeist 3 juli 2022

Elke 1e zondag van de maand staan de wakers, waaronder de SP-Zeist, stil. Stil staan bij vreemdelingendetentie, bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten, bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. Bij Human. Bij Rights.

Lees verder
30 juni 2022

Schuilkelders in Zeist?

Op 19 mei jl. heeft Chimène van Lunteren, buitengewoon raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Zeist namens de fractie vragen gesteld met betrekking tot schuilkelders.

Lees verder
30 juni 2022

Buurtkeuken Vollenhove in gebruik genomen.

Uiteraard waren SP-ers Pieterwout Duquesnoy en Jantje Paasman op 13 mei aanwezig bij de presentatie van de buurtkeuken bij de buurttafel naast de weggeefwinkel Zeist in Vollenhove. Een prachtige uitbreiding van de plek waar buurtbewoners elkaar weten te vinden. Vandaag werd er voor het eerst gekookt voor en door buurtbewoners.

Lees verder
14 mei 2022

Het Vogelnest

In de herbouwde Vogelwijk in Zeist West is ook hier weer een speeltuintje voor de kinderen. Net zoals in de oude Vogelwijk is het ook nu weer Bashir die hier de boel regelt en erop toeziet dat alles goed gaat.

Lees verder
30 april 2022

SP succes 1e raadsvergadering nieuwe raadsperiode!

Een succes bij de eerste raadsvergadering in deze nieuwe raadsperiode! De SP dient een amendement in op een raadsvoorstel dat het college bij eerste reactie al ondersteunt. En vervolgens wordt het amendement van de SP door de raad ook nog eens unaniem aangenomen.

Lees verder
30 april 2022

Installatie van onze nieuwe ondersteunend raadsleden

Bij de 1e raadsvergadering in deze nieuwe raadsperiode zijn Chimène van Lunteren en Marianne Junger als de nieuwe ondersteunend raadsleden voor onze fractie geïnstalleerd.

Lees verder

Pagina's