h

Waarom woont hier niemand?

25 juni 2023

Waarom woont hier niemand?

Foto: SP Zeist

De SP Zeist wil graag met een posteractie de aandacht vestigen op de langdurige leegstand van vooral huurwoningen in onze gemeente. Starters die in Zeist op zoek zijn naar een woning, komen nu nauwelijks nog aan de bak. Vanwege de hoge wachttijd van inmiddels ruim 10 jaar voor een sociale woning, het gebrek aan middel-dure huurwoningen, maar ook de voor velen al onbetaalbaar geworden huren in het hogere segment van de vrije sector.  En voor starters zijn koopwoningen al helemaal onbereikbaar.

Het is moeilijk uit te leggen dat we met deze woning schaarste niets zouden doen om leegstand van woningen actief aan te pakken. En dat het voor verhuurders aantrekkelijker lijkt om hun woningen langdurig te laten leegstaan, dan hun woning voor een lagere huurprijs aan te bieden. Ondanks deze slechte situatie voor (vooral) starters, voelt het college van B&W in onze gemeente er niets voor om iets te doen aan de langdurige leegstand van woningen. De gemeente zou, wettelijk gezien, die mogelijkheid wel hebben. In dat geval zou de gemeente Zeist een leegstandverordening moeten hebben.

Maar in antwoord op recent ingediende raadsvragen van de SP over dit onderwerp, en ook bij het debat over de Voorjaarsnota van afgelopen week, gaf het college van B&W aan geen noodzaak te zien in het invoeren van een dergelijke verordening. Wat de SP betreft  is elk pand dat langdurig leegstaat, er een te veel. Helemaal als je je bedenkt dat in onze gemeente ook alleenstaande ouders met kinderen zijn, die zelfs als ze dakloos zijn, nog geen woonurgentie krijgen. Als SP vinden we dat verhuurders niet de vrijheid, maar de plicht hebben om de huurwoningen waarover zij beschikken te laten bewonen. Een plicht die onze gemeente met het invoeren van een leegstandverordening kan afdwingen. Zover is de gemeente Zeist dus nog niet.

Zijn er u in uw straat of buurt ook woningen die langdurig (minimaal zes maanden) leegstaan? Laat het ons dan weten: leegstandinzeist@gmail.com.

U bent hier