h

Burendag en vluchtelingen

26 september 2023

Burendag en vluchtelingen

Foto: SP

Vluchtelingen

Op 23 september, Nationale Burendag, stonden ook de AZC's open om daar de 'buren' te leren kennen in het kader van ff buurten. In Zeist hebben we twee AZC locaties. Speciaal voor de Afghaanse vluchtelingen (hoewel daar nu ook Syrische asielzoekers worden opgevangen) is er de oude legerbasis Wallaardt Sacrè kamp.

En op de grens van Zeist met Soesterberg is het gloednieuwe AZC Kamp Zeist gelegen, hier zijn vele nationaliteiten aanwezig.

De buitenkant is geheel verschillend maar ook de situatie voor de inwoners. Afghaanse en Syrische asielzoekers krijgen vrijwel allemaal een positieve beslissing. Maar omdat er te weinig woningen zijn in Nederland zitten in Huis ter Heide ook veel statushouders, zij wachten op die woning. Er wordt veel aandacht besteed aan taalonderwijs, zodat ze goed kunnen inburgeren.

In Kamp Zeist is een moderne setting met een eigen school (voor basisonderwijs). Hier zitten ruim 400 nationaliteiten en dat alleen al vergt veel van het personeel. Maar hier wordt zeker wel gedacht aan de mensen en dat er activiteiten zijn. Uiteraard voor de jonge kinderen, waar natuurlijk ook aandacht is voor de taal. Maar ook voor spel en sport. In tegenstelling tot het Wallardt Sacrè kamp kunnen de bewoners hier zelf hun eten klaarmaken en dat is een belangrijke dagelijkse bezigheid.

Naast dit AZC is er ook nog het detentiecentrum Kamp van Zeist. Ook dit is speciaal voor vluchtelingen maar dat hield geen open dag. Hier worden met name families met kinderen opgesloten, die moeten worden uitgezet. Soms zelfs al tijdens hun procedure. Dit is echt de grimmige kant van het vluchtelingenwerk. Hier worden mensen opgesloten louter omdat ze geen papieren hebben. Tegen dit onrecht houdt de Raad van Kerken elke eerste zondag van de maand een wake. Ook komende zondag 1 oktober is deze er weer om 16:30. Iedereen is welkom op de parkeerplaats voor het detentiecentrum, Richelleweg 13 te Soesterberg.

U bent hier