h
23 oktober 2021

Woonopstand Rotterdam

Foto: SP

De strijd gaat door totdat iedereen volwaardige huisvesting heeft. Binnenkort in Utrecht (jaarbeursplein op 21 november) en Den Haag.

Lees verder
10 oktober 2021

Honderdeenennegentig

Het is maar een getal, 191. Maar dit is het aantal maanden dat – op de eerste zondag van de maand - een wake wordt gehouden bij Kamp Zeist. Dit is dus al bijna 16 jaar lang! Er worden mensen opgesloten in Kamp Zeist omdat zij geen papieren hebben. Dat is lastig, geen papieren kunnen laten zien. Moet je mensen daarom in de gevangenis opsluiten? Wij denken van niet: zij hebben verder niets misdaan. Bij deze 191-ste wake was er ook aandacht voor ander onrecht tegen vluchtelingen: de praktijken van push-backs.

Lees verder
4 juni 2021

Shishalounges niet welkom in Zeist?

Het Zeister college wil de komst van waterpijp rooklokalen ('shishalounges') in Zeist tegengaan. Dit omdat bezoekers regelmatig crimineel gedrag zouden vertonen (buiten die gelegenheden), dat de aanwezigheid ander drugsgebruik in de hand zou werken, enzovoorts.

Lees verder
21 maart 2021

Reactie van de voorzitter op de verkiezingen

Als eerste wil ik de mensen die deze keer SP hebben gestemd hartelijk danken voor hun vertrouwen in onze partij. Daarnaast zijn we ook erg blij met de inzet van de vrijwilligers die voor ons hebben geplakt, en die folders of flyers hebben bezorgd.
Zoals ik het afgelopen jaar en deze verkiezingstijd bezie, komt deze voor geheel links zorgwekkende uitslag in de eerste plaats voort uit het feit dat "reguliere politiek" tijdens de Coronacrisis door de meeste partijen -- inclusief de onze -- op pauze leek te zijn gezet. Dit maakte het voor de gevestigde partijen zoals VVD en D66 heel makkelijk om zich voor te doen als betrokken rechtse partijen die door Corona het licht hebben gezien, en “naar links opschuiven”. Want wat we het afgelopen jaar te veel hebben gezien, is dat fundamentele kritiek op het huidige kabinets beleid grotendeels uitbleef.* Denk hierbij aan de mondkapjes waarover het RIVM een half jaar loog dat ze toch niet nodig waren, denk aan het enorme tekort aan coronatest-capaciteit omdat Nederlandse testbedrijven binnenliepen en niet wilden dat het testen aan Duitse bedrijven werd uitbesteed, denk aan hoe het merendeel van de overheidssteun naar het grootkapitaal ging, en vraag je af waarom dat wel kon, terwijl een huur-& hypotheekstop voor particulieren ondenkbaar was, terwijl mensen die ‘essentieel’ of fabriekswerk moeten doen niet beter worden beschermd terwijl ze door moeten werken. Tegelijk hoorden we ook bar weinig over linkse voorstellen, zoals het nationaliseren van noodlijdende OV-bedrijven (die veel minder staatshulp ontvingen dan de luchtvaart), of over ons Nationaal Zorgfonds, dat pas rond november voor het eerst weer eens werd genoemd.

Lees verder
4 maart 2021

Ons land moet eerlijker

In Utrechtse Heuvelrug staan nog de ouderwetse verkiezingsborden. Niks PDF insturen en het is klaar, maar met lijm, kwast en ladder de straat op. SP afdeling-Zeist en sub-afdeling SP-Heuvelrug trokken hiervoor samen op. Met een prachtig rood resultaat.

Lees verder
8 januari 2021

Huur te duur, nog steeds

Foto: SP

Helaas staat de toeslagenaffaire niet op zichzelf. Nog meer mensen in de samenleving hebben bijzonder te lijden onder te rigide overheidsbeleid. Ik heb het over de huurders en dan met name diegenen die huren van een groot-investeerder/beleggingsmaatschappij uit de zogenaamde commerciële sector. Huurders van deze partijen, ook al bewonen ze een sociale huurwoning, kunnen nergens aanspraak op maken, terwijl ze net zo hard de maatregelen zoals die in het Sociaal Huurakkoord staan opgenomen, nodig hebben. Er staat voor het voorjaar een huurverlaging op stapel voor de mensen met een laag inkomen, maar wederom alleen als men huurt van een woningcorporatie. Dat is toch oneerlijk? Vandaar deze onderstaande open brief aan minister Ollongren:

Lees verder
7 december 2020

Geen grote bak a.u.b.

Meer dan 1000 mensen waren zondag 6 december bij theehuis
Rijnauwen om te demonstreren tegen de boskap in Amelisweerd. Omdat
de A27 verbreed moet worden, volgens Den Haag, moeten er honderden
bomen sneuvelen. De beruchte snelwegbak moet dan namelijk ook
vergroot worden. Die verbreding is eigenlijk allang achterhaald,
dat hebben deze demonstraten allemaal wel door. Liever behouden
zij hun stukje natuur vlak bij Utrecht. Hopelijk kan Den Haag ook
nog luisteren naar de wensen van de mensen.

Lees verder
15 november 2020

Gemeenteraad Zeist lijkt wel blij met huurverhogingen

De volledige raad, uiteraard minus de SP, heeft tegen de motie van SP-er David Tompot gestemd. Dit betrof een motie om de huurverhoging van 2020 terug te draaien en die van 2021 te voorkomen. David Tompot: "De huren zijn al hoog en dit jaar was er nog eens daarbij de hoogste stijging in 10 jaar. En dat terwijl er door de coronacrisis bij veel mensen aan hun inkomen wordt geknabbeld. Ook in Zeist speelt deze problematiek en dus moet het college van B&W bij corporaties en particuliere verhuurders aandringen op verlaging". Wat de SP betreft moet voor 2020 en 2021 de huursverhoging 0% zijn. Landelijk is dit voorstel al aangenomen maar de minister weigert het uit te voeren
 
.
Foto: SP

 

Lees verder
11 november 2020

Huishoudelijke zorg is geen bijzondere bijstand

SP-raadslid David Tompot was resoluut tegen het voorstel van onder andere VVD en CDA om de huishoudelijke hulp uit de WMO te halen en bij de bijzondere bijstand te brengen. Dhr Tompot: "VVD en CDA in de Tweede Kamer, en ook de CDA-minister, weigeren een goede oplossing te maken voor een probleem in de WMO. Maar dat moeten we niet naar eigen inzicht in Zeist lokaal oplossen. De route die de VNG volgt is daarin beter, namelijk er moet voldoende geld naar de
gemeentes om dit deel van de WMO goed uit te voeren. Of de regering moet gewoon de inkomensafhankelijkheid mogelijk maken bij dit onderdeel van de WMO".

Lees verder
2 november 2020

Sport op de juiste plek

De gemeente Zeist is bezig de buitensportlocaties efficienter in te richten. Dit plan is vorig jaar aangenomen. Omdat de SP het stom vindt dat een sportvereniging (SV Zeist) met veel leden uit de regio van Huis ter Heide daar weg moest, hebben we het oorspronkelijke plan niet gesteund. Fractie assistent Pieter Wout Duquesnoy is van mening dat het beter is om de verdeling over het hele grondgebied van Zeist te houden. Met een bijstelling van de plannen kan de SP wel instemmen. Deze bijstelling komt in november in de raad aan de orde.

Lees verder

Pagina's