h

Installatie SP in gemeenteraad Zeist

14 april 2022

Installatie SP in gemeenteraad Zeist

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 31 maart jl. werden de nieuwe raadsleden, die met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart verkozen waren, geïnstalleerd. Voor de SP werd David Tompot als raadslid geïnstalleerd.

"Dat we ook deze periode in de raad vertegenwoordigd mogen zijn, is allereerst te danken aan de meer dan 1.000 kiezers die met de gemeenteraadsverkiezingen op de SP hebben gestemd. Wij zullen, ook met 1 zetel in de raad, de stem van al deze kiezers voor een echt linkse, socialistische politiek in de gemeente Zeist, laten doorklinken. Want de urgentie om veel meer sociale woningen en betaalbare middeldure huur, is groter dan ooit tevoren. Maar ook de zorgen van veel mensen ook in onze gemeente dat ze (straks) de energierekening niet meer kunnen betalen is een maatschappelijk probleem dat voor de SP Zeist hoog op de agenda staat om snel aangepakt te worden. Zo willen we dat er nu echt vaart wordt gemaakt met de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen, zodat de energierekening (op termijn) ook voor alle huishoudens naar beneden gaat. Sowieso zou wat ons betreft de energietransitie, nu met de oorlog in Oekraïne en de steeds grotere druk om zo snel mogelijk van het Russisch gas af te gaan, niet mogen leiden tot een nieuwe vorm van armoede onder huishoudens die de kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp niet zelf kunnen opbrengen." Aldus het nieuw verkozen raadslid. 

Inmiddels is duidelijk dat de partijen GroenLinks, D66, VVD en ChristenUnie-SGP samen gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe coalitie. Als SP vinden we het jammer dat ook deze raadsperiode geen coalitie met linkse partijen mogelijk bleek. Wij hebben echter wel in een eerste verkennend gesprek met de informateur duidelijk gemaakt wat voor ons de grote thema's zijn en waar we ook een veel linksere koers zouden willen inslaan. De door de SP geopperde mogelijkheid om in ieder geval te onderzoeken of een linkse coalitie met SP, PvdA, GroenLinks, D66 en CU-SGP mogelijk zou zijn, werd echter in het advies van de informateur als "niet kansrijk" bestempeld. Daarmee zal de kans groot zijn dat de SP ook deze nieuwe raadsperiode weer deel zal uitmaken van de oppositie. Maar de SP zal ook in die rol zich hard gaan inzetten om vanuit de drie kernwaarden (menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) tot een socialer Zeister politiek te komen. Een waarin de menselijke maat en sociale rechtvaardigheid centraal moeten komen te staan. 

U bent hier