h
6 maart 2022

Maak van het Henschotermeer geen pretpark! Laat natuur, natuur!

De SP-afdeling Zeist & Utrechtse Heuvelrug werkt mee aan de DEMONSTRATIE HENSCHOTERMEER.

Lees verder
3 maart 2022

Pensioenfonds gaat stoppen met investeren in fossiel!

Het laatste nieuws is dat het pensioenfonds heeft toegegeven aan de eisen van Extinction Rebellion. Nu gaat PFZW dus op korte termijn haar belang in de fossiele industrie afbouwen.

Lees verder
18 februari 2022

Pensioenfonds moet stoppen met investeren in fossiel

Als we een leefbare Aarde willen behouden, moet worden gewerkt aan de energietransitie. Helaas, het PensioenFonds Zorg & Welzijn te Zeist belegt nog steeds meer dan 4 miljard euro in de fossiele industrie. Dit terwijl we middenin de klimaatcrisis zitten en huishoudens van het gas af moeten. Om te voorkomen dat PFZW nog één dag langer door gaat met het verwoesten van onze toekomst werd op maandag 7 februari het terrein van PFZW afgesloten met een vreedzame blokkade door Extinction Rebellion.

Lees verder
18 februari 2022

Slotlaan fietsveilig

Na de aanpassingen van het Centrum (SP was als enige partij tegen) is de Slotlaan een "shared space" geworden. Daarmee is de Slotlaan er voor fietsers niet veiliger op geworden dus komt er eenonderzoeksburo en moeten er weer aanpassingen worden gedaan. In het raadsdebat  stelt de SP dat je moet kiezen voor duidelijke oplossingen en niet met allerlei fancy dingen moet experimenteren. De SP wil het fietspad van busstation naar Slot markeren met witte lijnen omdat die goed zichtbaar zijn. Maar het college vindt witte lijnen
maar niks, dan "ziet het er niet statig genoeg uit".

Lees verder
15 februari 2022

Overlijden Ad Schiedon

Namens de SP-Zeist en Utrechtse Heuvelrug zijn Jan Voogdt, Pieter Wout Duquesnoy (bestuur) en Frank Roelants (oud voorzitter SP-UH) naar de crematie geweest van Ad Schiedon. Pieter Wout:  "Ad was er al bij toen ik ook actief werd, we hebben samen in het bestuur van de uitgestrekte SP-afdeling Zuid Oost Utrecht gezeten. Toen de fusie van Doorn, Driebergen, Maarn, Amerongen, Leersum en Overberg een feit werd en dus Utrechtse Heuvelrug ontstond, was Ad daar voorzitter van de Afdeling Utrechtse Heuvelrug, en later raadslid”. Ad was een baken en een inspiratie voor de hele regio van De Bilt tot aan Rhenen. Een man met een SP-hart van goud. Rust zacht Ad. "We wensen zijn familie veel sterkte toe de komende tijd", zegt Pieter Wout.

Lees verder
2 februari 2022

Kandidaatstelling

Foto: J.Voogdt

Maandag 31 januari was in de Gemeente Zeist de dag van de officiële kandidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Kandidaten Marianne Junger en Pieter Wout Duquesnoy waren hiervoor vroeg naar het raadhuis gekomen om de documenten voor de kandidaatstelling aan de gemeenteambtenaar te overhandigen.

Lees verder
12 januari 2022

Verkiezingsprogramma en lijst vastgesteld

Op de digitale ledenvergadering van de SP Zeist is de kieslijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. David Tompot, de huidige fractievoorzitter, is de lijsttrekker. Het actieprogramma heeft de titel "Voor een echte oppositie". Lijsttrekker David: dit leidt naar een Zeist dat duurzaam, inclusief en rechtvaardig is.

Lees verder
29 december 2021

De 'eindejaarsboodschap’ van David Tompot

We leven in een warrige tijd. Een tijd vol met onzekerheden en gevaren, die veel ongrijpbaarder zijn geworden dan die ten tijde van de Koude Oorlog. Ongrijpbaar, zowel in het onmetelijke kleine van een virus, als in iets onmetelijk groots als klimaatverandering. De overstromingen in juli dit jaar in Valkenburg en de nog verwoestender vloedstromen met tientallen doden in de ons aangrenzende regio’s waren in meerdere opzichten grensoverschrijdend.

Lees verder
29 december 2021

Voorlopig nog geen raadsbesluit over woningen in Huis ter Heide Zuid

Als we ergens woningen willen bouwen, moeten we ook zorgen voor de bereikbaarheid van die woningen middels aan te leggen ontsluitingswegen. Tijdens het debat op 9 december jl. over het raadsvoorstel Huis ter Heide Zuid, bleek dat juist dit aspect van een aan te leggen ontsluitingsweg, en dan vooral de vraag waar die ontsluiting dan precies langs zou moeten gaan, bij een meerderheid van partijen tot de overtuiging leidde dat het niet verstandig is om deze maand nog definitief te besluiten over dit hele raadsvoorstel dat in beginsel gaat over de bouw van 72 woningen.

Lees verder
9 december 2021

Gratis hulp in Zeist & actieve SP hulpdienst

Vandaag ( 7 december, 2021) kwam Gert de Heus van de SP hulpdienst langs voor een noodpakket levensmiddelen voor een gezin, dat de weg naar de Voedselbank Zeist uit schaamte niet durft te nemen. Dit gebeurd vaker.

Lees verder

Pagina's