h

Schuilkelders in Zeist?

30 juni 2022

Schuilkelders in Zeist?

Op 19 mei jl. heeft Chimène van Lunteren, buitengewoon raadslid voor de SP in de gemeenteraad van Zeist namens de fractie vragen gesteld met betrekking tot schuilkelders.

De inval in Oekraïne door Rusland heeft ons in één klap laten beseffen dat het ondenkbare toch realiteit is geworden: Oorlog in Europa.

Ook wij in Nederland moeten niet naïef zijn en beseffen dat ook wij in deze oorlog betrokken kunnen raken. Eén Russische raket die al dan niet per ongeluk op NAVO grondgebied terechtkomt en we zitten midden in een 3e wereldoorlog. Ook de aanvraag voor het lidmaatschap van de NAVO door Zweden en Finland kan een getergde Poetin doen besluiten om die landen aan te gaan vallen en/of kernwapens in te gaan zetten.

Kortom: we balanceren op de rand van de afgrond en de vrede is momenteel een heel broze aangelegenheid.

De SP-fractie krijgt de laatste tijd regelmatig vragen van bezorgde burgers uit Zeist over schuilkelders. Wij delen deze bezorgdheid en vinden deze vragen gezien de dreigende situatie zeker legitiem.

Daarom wil de fractie van de SP graag de volgende informatieve vragen aan het College stellen en naar aanleiding van de antwoorden eventueel later vervolgvragen stellen, welke dan meer van politieke aard zullen zijn.

  1. Zijn er in Zeist schuilkelders?
  2. Zo ja, waar zijn die dan en hoe groot is de capaciteit?

Dat dit een actuele vraag is en niet alleen lokaal, maar ook landelijk speelt, moge duidelijk zijn, doordat De Telegraaf dit heeft opgepikt en meteen de volgende dag in de krant gepubliceerd heeft.

U bent hier