h

200 x Wake Zeist 3 juli 2022

30 juni 2022

200 x Wake Zeist 3 juli 2022

Elke 1e zondag van de maand staan de wakers, waaronder de SP-Zeist, stil. Stil staan bij vreemdelingendetentie, bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten, bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. Bij Human. Bij Rights.

Op 3 juli is dat voor de 200ste keer. Een moment om zeker bij stil te staan. Sprekers zijn de Koos Janssen, Burgemeester van Zeist, Rikko Voorberg, theoloog/activist en Esther Bijmolt, Kinderpardon. Er wordt geld ingezameld voor een attentie voor de kinderen die er op dat moment verblijven. Ook wordt er ingezameld voor Meldpunt Vreemdelingendetentie, die een helpdesk heeft voor vreemdelingen in detentie met een gratis telefoonnummer. Zij helpen gedetineerden daadwerkelijk bij klachten en problemen en kennen de situatie van binnenuit. Ondersteunt u de actie als waker of sympathisant: Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, NL25 INGB 0007 4540 20 o.v.v. (200e) Wake Zeist.

Foto: SP

Kom ook op 3 juli, neem mensen mee, neem witte bloemen mee en uw eigen picknickmandje als u mee wilt doen aan de picknick na de wake. Parkeren op de Kampweg. Start om 16.10 uur, verzamelen hoek Kampweg – Richelleweg (net na de brug) en vandaar wordt gelopen naar het Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13 te Soesterberg.
Vanaf Zeist afslag Soesterberg of met bus 56 Zeist naar Amersfoort.
De wake wordt georganiseerd door Wake Zeist, van kerken en mensen uit Zeist, Baarn, Culemborg. Iedereen die zich aan wil sluiten, is welkom. Meer info op: https://www.wakezeist.nl

Het houdt niet op met deze 200-ste wake. Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie. Vanaf 16.30 (normale starttijd) op Richelleweg 13 te Soesterberg.

U bent hier