h

SP succes 1e raadsvergadering nieuwe raadsperiode!

30 april 2022

SP succes 1e raadsvergadering nieuwe raadsperiode!

Een succes bij de eerste raadsvergadering in deze nieuwe raadsperiode! De SP dient een amendement in op een raadsvoorstel dat het college bij eerste reactie al ondersteunt. En vervolgens wordt het amendement van de SP door de raad ook nog eens unaniem aangenomen.

Een mooi resultaat waar we als SP zeker blij mee zijn. Het raadsvoorstel waar het amendement op was ingediend, is in grote lijnen een voortzetting van de regelingen die in het raadsvoorstel uit 2021 van het Tweede Zeister Ondersteuningspakket voor ondernemers, sportverenigingen en culturele organisaties waren opgenomen. Maar wel met enkele aanpassingen, waarvan één voor de SP niet acceptabel was: het schrappen van het pakket voor de sociale ondersteuning voor de minima.

Dit "vakantiepakket" was vorig jaar onderdeel van het toen ingestelde ondersteuningspakket waarmee mensen met een laag inkomen een gratis activiteit of een lidmaatschap van een (sport)vereniging konden bekostigen. Van deze regeling zouden vorig jaar zo'n 400 mensen gebruik hebben gemaakt. Te weinig, naar het oordeel van het college. Ook zou de RSD, die deze regeling eerder had uitgevoerd, niet bekend zijn met financiële problemen bij de groep van de minima, als gevolg van de eerdere coronamaatregelen. En dus kon deze regeling wel geschrapt worden, aldus het college.

De SP-fractie was hier echter niet van overtuigd. Reden voor ons om met een amendement te komen.

In het amendement geven we aan waarom wij van mening zijn dat de regeling van het vakantiepakket overeind moet blijven. Om te beginnen met het argument dat er geen financiële problemen, als gevolg van de corona-maatregelen, bij de groep van de minima bekend zijn bij de RSD: dat zal misschien zo zijn. Maar grote kans dat de grote stijging van de energieprijzen en de kosten van levensonderhoud wel leidt of nog gaat leiden tot financiële problemen bij degenen met een minimum inkomen. En als mensen in financiële problemen komen, zal een groot deel deze extra kosten waarschijnlijk opvangen door minder te besteden aan uitjes, activiteiten of een lidmaatschap van een sportvereniging. En niet eerst bij de RSD langsgaan voor het vragen van financiële compensatie.

Sportverenigingen en culturele podia kunnen van de gemeente in dit nieuwe ondersteuningspakket wel een bijdrage ontvangen voor het werven van nieuwe leden. Als je deze maatschappelijke organisaties weer meer leden wilt laten krijgen en activiteiten voor de samenleving laten organiseren, waarom dan niet de gratis activiteit voor minima juist in stand houden?

Door het aannemen van het amendement snijdt in feite het mes aan twee kanten.

David Tompot

 

U bent hier