h

SP motie voor indexeren Geld-Terug-regeling unaniem aangenomen in raad

28 juli 2022

SP motie voor indexeren Geld-Terug-regeling unaniem aangenomen in raad

Het is even stil in het Raadhuis, de Raad en het College zijn met zomerreces. Toch valt er nog wel wat te melden. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces is een SP-motie die het college oproept om de Geld-Terug-regeling te indexeren, door alle fracties van de raad aangenomen. De motie was ingediend bij het raadsvoorstel over de Kadernota.

De gemeente Zeist kent diverse minimaregelingen, waaronder, sinds 2009, de Geld-Terug regeling (GTR). Van deze regeling kunnen huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum gebruik maken voor vergoeding van bijvoorbeeld de contributie voor een sportvereniging, reiskosten voor het ov, of het entreekaartje voor museum, bioscoop of dierentuin. Sinds 2009 kent deze regeling vaste bedragen van maximaal 100 euro per volwassene en 200 euro per kind van een gezin. Deze bedragen zijn daarna nooit meer verhoogd. En dat terwijl van de meeste goederen de prijzen sinds 2009 behoorlijk zijn gestegen. Uitgaande van de huidige inflatiecijfers kan het zomaar mogelijk zijn dat die dit jaar ten opzichte van 2009 wel eens op 25 procent uitkomen.

Voor de SP Zeist is het belangrijk dat de regelingen die in onze gemeente bestaan voor mensen met een laag inkomen, ook ingezet kunnen blijven worden aan zaken die ook mensen met een smalle beurs in staat stelt mee te blijven doen aan onze samenleving. Met de huidige kosten van levensonderhoud en energiekosten is duidelijk dat de 100 en 200 euro van de GTR moeten worden herzien, en wel in positieve zin.

Het college had, direct na het indienen van de motie (die ook mede ingediend was door Zeister Belang), al in reactie laten weten deze motie te willen steunen. Hetgeen betekent dat het college in de komende begroting naar middelen zal zoeken waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het verzoek in de motie voor het indexeren van de GTR. Een indexatie welteverstaan die met terugwerkende kracht de waarde van deze regeling weer op het peil brengt van dit jaar, niet een die volgend jaar slechts de inflatie voor dit jaar compenseert, zoals het CDA aanvankelijk nog had bepleit. Een mooi behaald succes dus voor de SP; maar uiteindelijk zal het aankomen op de uitvoering van de aangenomen motie in de komende begroting. De inzet van de SP is in ieder geval duidelijk: de bedragen in de GTR met 25 procent verhogen voor volgend jaar.

David Tompot

U bent hier