h

Een woning voor Thamara en haar drie kinderen?

19 april 2023

Een woning voor Thamara en haar drie kinderen?

Foto: SP Zeist

De gemeenteraad van Zeist heeft tegen de motie van de SP gestemd. Doel van de motie was om een beter proces van urgentie bij het krijgen van huisvesting te bewerkstelligen. Als schrijnend voorbeeld was er Thamara, die na echtscheiding, niet voor haar en haar drie kinderen een woning in Zeist kan vinden. Ze is hier al bijna een jaar mee bezig en loopt vast in de regeltjes rondom het verkrijgen van urgentie en woonruimte.

Reden voor de SP-Zeist om er actie voor te voeren, want de afdeling en de fractie zijn er van overtuigd dat Thamara niet de enige in deze gemeente is die vastloopt in deze bureaucratie.

Nagenoeg de gehele raad van Zeist heeft de motie niet gesteund, omdat het naar hun zeggen om een individueel geval zou gaan. Opvallend genoeg kwam later een motie van de VVD in stemming over de verruiming van de winkeltijden. Deze motie was gebaseerd op een gesprek met met slechts 1 individuele ondernemer!

Fractievoorzitter SP David Tompot: " De raad heeft een kans laten schieten op een beter proces van urgentie bij huisvesting. Zo zouden zeker veel meer Zeistenaren geholpen kunnen zijn".

U bent hier