h
6 december 2014

Baby- en kinderkleding voor de weggeefwinkel

Foto: Martin Jacobs

Op zaterdag 29 november, internationaal niet-winkeldag, heeft de SP-Zeist bij de SP-caravan ook haar steentje bijgedragen. Ditmaal op deze laatste zaterdag van november niet met een weggeefwinkelkraam. Deze zaterdag hadden we de stand opengezet om baby- en kinderkleding op te halen voor hergebruik.

Lees verder
26 november 2014

Zondag? Laat de winkels met rust!

Op zaterdag 29 november organiseren 5 Zeister politieke partijen, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie/SGP en Nieuw Democratisch Zeist, een lokaal protest tegen het initiatiefvoorstel "Keuzevrijheid Zondagopenstelling winkels in Zeist", waarbij alle winkels op elke zondag open mogen.

Lees verder
25 november 2014

Inzameling baby- en kinderkleding voor weggeefwinkel Zeist op niet-winkeldag

Op zaterdag 29 november 2014 is het internationale niet-winkeldag (buy nothing day). Zoals elke laatste zaterdag van de maand is de SP-caravan weer aanwezig op Belcour (het Emmaplein, tegenover de fontein) van 11.00 tot 15.00 uur. Deze laatste zaterdag van november is dat onder andere in het kader van internationale niet-winkeldag. Met het aspect van duurzaam omgaan met goederen vraagt de SP-Zeist aan mensen om op die dag bij de SP-caravan baby- en kinderkleding in te leveren voor de weggeefwinkel Zeist. De weggeefwinkel heeft op deze zelfde dag haar officiele opening aan de Laan van Vollenhove. Hergebruik van spullen is een van de belangrijkste motieven van de weggeefwinkel, de SP-Zeist steunt dit streven en speciaal uiteraard op de niet-winkeldag.

Lees verder
17 november 2014

Hoorzitting centrumvisie Zeist

De grote zaal van de muziekschool was vol op donderdag 13 november. Vele toehoorders, vele insprekers en de gemeenteraad. En die gemeenteraad mocht nog geen meningen geven, maar moest luisteren naar de insprekers. Vele insprekers komen naar de gemeenteraad omdat ze als bewoners vinden dat ze niet serieus genomen zijn in de centrumdialogen en visietafels. En veel mensen zijn geschrokken van het verkeersplan.

Lees verder
11 november 2014

Participatiewet en raadsvergadering

Het beleidskader werk en participatie moet in de raad van oktober worden vastgesteld. met alle rijksbezuinigingen maar weer de makkelijke keuze, die we ook in de begroting terug zien. We gaan ons vooral richten op de mensen, die we binnen een jaar aan het werk kunnen krijgen.

Lees verder
9 november 2014

Best wel trots

Op 1 november vond in het partijkantoor de Moed in Amersfoort de regioconferentie plaats. Onderwerp van deze regioconferentie was het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015.

Lees verder
30 oktober 2014

Begrotingsdebat 28 oktober 2014

Voorzitter, begin vorige week had ik, met veel anderen in Nederland, last van de griep.  En donderdagavond leek het opnieuw te beginnen. Ik rilde weer. Maar voorzitter, dat kwam omdat ik keek en luisterde naar een uitzending over de ouderenzorg. Over de mantelzorgers, die met alle macht hun zorg-geven willen volhouden. Maar er wel aan onderdoor gaan. Over de massale ontslagen van zorgmedewerkers. En over de risico's van het  “iedereen moet langer thuis wonen” en de zware bezuinigingen op de hele zorg.

Lees verder
20 oktober 2014

Duizenden euro's terugbetalen aan PGb door ex-Pyxis clienten

Een bericht op RTV Utrecht laat een belachelijke situatie zien: Oud-cliënten van zorginstelling Pyxis moeten tienduizenden euro's aan Persoons-gebonden Budget (PGB) terugbetalen aan het Agis Zorgkantoor. De verzekeraar claimt het bedrag van de cliënten omdat zij niet de juiste bonnetjes zouden kunnen overleggen van de zorg die ze van Pyxis hebben gekregen.

Lees verder
11 oktober 2014

Zeister SP in andere samenstelling

Bij de raadsvergadering van 7 oktober is Jan Achterberg tijdelijk geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Omdat Annemieke een zoon, Cas, heeft gekregen, zal ze enkele maanden op zwangerschapsverlof zijn. Jan neemt dus tijdelijk haar plek over en zal zich vooral op de samenlevings-onderdelen richten, net als Annemieke. David Tompot kan voor diezelfde tijd even "inschuiven" als buitengewoon raadslid (fractieassistent). Ook hij is in de raad van 7 oktober geïnstalleerd. De verwachting is dat in januari 2015 Annemieke haar plaats als raadslid weer gaat innemen. Zo kun je dus wel stellen dat de SP-raadsfractie nu drie keer blij is. 

Lees verder
11 september 2014

Rondje Tomaat: Raadsvergadering 9 september

In de raad van 9 september was het belangrijkste onderwerp de financiën en het risicobeleid voor de komende decentralisaties.
Goed is dat het college kiest om de bedragen te verdelen naar hoe het de vorige jaren verdeeld was. maar  omdat er asociale bezuinigingen mee gemoeid zijn, door het landelijk beleid van vvd en pvda, is er een groot risico dat er gewoon te weinig geld is.
En juist de keuze van dit risicobeleid staat de SP tegen. We kiezen namelijk niet voor de mogelijkheid het uit algemene reserves te halen, maar om een tekort bij jeugdzorg daar maar te vullen met geld van de participatie (of andersom).

Lees verder

Pagina's