h
25 juni 2014

Raadsvragen over betaald parkeren

Namens de SP-Zeist heeft fractieassistent Gwildor Sok vragen aan het college gesteld over het besluit om achteraf betaald parkeren door middel van kentekenregistratie in te voeren. Hij is vooral kritisch over de impact op de privacy die deze verandering met zich zal meedragen. Zo wordt er gevraagd of het aantal camera's wordt uitgebreid voor de kentekenregistratie, hoe lang de kentekens worden opgeslagen en wie daar toegang toe heeft.

Lees verder
31 mei 2014

Het wordt druk in Kamp Zeist

Komende zondag, 1 juni, start de wake bij Kamp Zeist weer zoals gewoonlijk om 16.30 uur en ook deze keer zal de SP aanwezig zijn aan de Richelleweg 13 te Soesterberg. Hoe druk zal het deze keer worden? Daar durf ik geen inschatting van te maken. Wel is er een grote kans dat het binnen de hekken nog drukker wordt. Sinds februari is het (tijdelijke) asielzoekerscentrum open, daar wonen nu enkele honderden asielzoekers, zij kunnen gelukkig naar buiten en de kinderen gaan naar school in Zeist. Maar er zijn ook de mensen, die er onschuldig vastzitten omdat ze geen geldige papieren hebben. Dat er een gevangenis staat op Kamp Zeist, daar is de SP-Zeist nooit tegen geweest. Wel zijn we tegen het bestemmingsplan omdat het een gevangenis is, waar onschuldigen worden opgesloten. Daarvoor hebben we jaren terug al een motie aangenomen gekregen in de raad, omdat de meeste partijen het met ons eens zijn. Echter, de minister legt de stemming van de gemeenteraad van Zeist gewoon naast zich neer.

Lees verder
29 mei 2014

Jan Achterberg wil wel meedoen

Met die titel staat er deze week een interview van Carolien Paasman met Jan Achterberg in de Nieuwsbode van Zeist. Hieronder de gehele tekst, met dank aan de redactie van de Nieuwsbode.

Lees verder
21 mei 2014

Buurtbewoners in actie tegen huurverhoging

Een aantal bewoners van de huurwoningen aan Noordweg en Zeisteroever (woningen zijn eigendom van Delta Lloyd) zijn een actie gestart tegen de huurverhoging. In verband met de door het rijk afgedwongen grote huurverhogingen raken mensen meer en meer in problemen. Deze huurverhogingen zijn nog eens extra wrang als ze plaatsvinden terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud.

Lees verder
11 mei 2014

Samen kansen pakken

De naam van het nieuwe akkoord van de vier coalitiepartijen (VVD, D66, Seyst.nu en CDA) is "Samen kansen pakken". Op 8 mei werd dit akkoord besproken in de raad. Omdat nog heel veel onduidelijk was, had de SP een hele reeks aan vragen. Maar net als bij de andere oppositiepartijen werd eigenlijk geen enkele vraag beantwoord.

Lees verder
11 mei 2014

Nieuw afdelingsbestuur

Donderdag 24 april hield de SP afdeling Zeist een ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering is het bestuur van de afdeling (opnieuw) gekozen.

Lees verder
7 mei 2014

Meldpunt geopend over re-integrtiebedrijf Workfast

De SP-afdeling Zeist opent een meldpunt voor verhalen van burgers over hun ervaringen met het re-integratiebedrijf Workfast. Daarnaast heeft SP-gemeenteraadslid Annemieke Pluijgers vragen gesteld aan het college over Workfast en diens werkwijze in de Gemeente Zeist. Dit naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 7 april.

Lees verder
30 april 2014

Wake Kamp Zeist op 4 mei

Op 4 mei wordt zoals gewoonlijk weer de wake gehouden bij Kamp Zeist. Vanwege de datum is dit ook het herdenken van de vele mensen die hier hebben vastgezeten. Ook staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen. Naast het detentiecentrum is nu een deel verbouwd tot asielzoekers-opvang. Het goede is dat we in Nederland toch ook willen zorgen voor mensen, die gevlucht zijn. Maar ook bij de asielzoekerscentra gaan het zeker niet altijd goed.

Lees verder
22 april 2014

Geen Belcour in april

Zoals u van ons gewend bent staan wij elke laatste zaterdag van de maand met onze caravan en stand op het winkelcentrum Belcour in Zeist. Echter... zaterdag april is het Koningsdag en slaan wij een keer over. Wij staan er weer op  31 mei en 28 juni, wellicht spreken wij u dan.

Lees verder
13 april 2014

Themacafé over arbeidsbeperking

Er is nog veel onduidelijk over de participatiewet. Vooral voor de mensen met een arbeidsbeperking zijn er nog veel vragen. Om die vragen te beantwoorden wordt er een themacafé georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op woensdag 23 april, bij Abrona Kunst Lunch & Cadeau aan de Montaubanstraat.

Lees verder

Pagina's