h

Geen sociale huur op Montaubanstraat 1

8 september 2016

Geen sociale huur op Montaubanstraat 1

In juni 2014 heeft de raad van Zeist bijna unaniem aangegeven dat zij vond dat er sociale huurwoningen moesten komen in het oude arbeidsbureau. De SP heeft in 2014 ook voorgestemd, omdat ze er door de wethouder van werd verzekerd dat deze "er boven op zou zitten". Dit achtten wij nodig omdat de eigenaar in Utrecht een slechte reputatie heeft als uitbater van (voornamelijk) studentenwoningen. Wethouder Paulus Jansen (Utrecht) heeft hem meermaals moeten aanpakken.

Nu de bouw bijna is afgerond, blijkt echter dat er van sociale huur geen sprake is. SP-fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy: "ik heb nu met een aantal bewoners van de naastliggende panden gesproken, en dat stemt mij niet gelukkig. Er is geen communicatie mogelijk met de eigenaar van Montaubanstraat 1. De beloofde sociale huur lijkt niet door te gaan, en ook is er een parkeerprobleem".

Foto: Pieter Wout Duquesnoy / SP Zeist
De gezamelijke fietsenstalling van drie complexen, waar nu geen plaats voor fietsen meer is.....

Reden genoeg voor de SP om, in navolging van NDZ, raadsvragen te stellen. Zoals ook in de toelichting bij de vragen van Nieuw Democratisch Zeist wordt vermeld, is destijds door de raad de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. In de discussie was, vanwege de toenmalige problemen van de huidige eigenaar met woningen in de stad Utrecht, afgesproken dat de gemeente nauwgezet bij het proces betrokken zou worden, en zij “er dicht bovenop zou zitten”. Bekend was onder andere dat de eigenaar reeds tijdens de bouw bewoning toestond, terwijl de (brand-)veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

De SP heeft schriftelijk te beantwoorden vragen gesteld, in navolging op de vragen van Nieuw Democratisch Zeist.

Vraag 1.
Is het college bekend met het feit dat op dit moment, tijdens de bouwaanpassingen, het pand al bewoond wordt?

Vraag 2.
Zit de gemeente er bovenop? Welke acties heeft het college ondernomen om veiligheid van mogelijke bewoners tijdens de bouw te waarborgen?

Ook in die raadsvergadering ging het over de communicatie. In het voortraject is dit niet gebeurd. Als antwoord zei de toenmalige wethouder
over de communicatie van de eigenaar naar de omwonende dat “Na afloop van de Ronde Tafel zijn er afspraken gemaakt. Ik ga er van uit dat dit zijn
weerslag en gevolg heeft gekregen.”

Vraag 3.
Is het college bekend met het feit dat er nauwelijks communicatie mogelijk is met de eigenaar?
De omwonenden hebben dit diverse malen geprobeerd en hier ook hun zorg uit gesproken bij de gemeente, bijvoorbeeld over de parkeersituatie.

Vraag 4.
Wat gaat het college hieraan doen?

Over de mogelijke bewoning is indertijd al een en ander verteld. Zoals bij de vragen van NDZ al wordt gesteld lijkt er geen sprake van sociale
huurwoningen. Temeer daar recentelijk blijkt dat binnen één appartement meerdere studenten worden gehuisvest.

Vraag 5.
Is het college op de hoogte dat er kamerbewoning is?

Vraag 6.
Wat gaat het college ondernemen?

Reactie toevoegen

U bent hier