h

Algemene beschouwingen

22 juni 2016

Algemene beschouwingen

"An end has a start"
Op 21 juni vond in de gemeenteraad van Zeist het debat plaats over de kadernota. De kadernota is de visie, welke dan de begroting van 2017 gaat worden. Echter, deze kadernota had helemaal geen visie, het college weet  niets inspirerends er van te maken. De fractievoorzitter van de  SP-Zeist had dan ook kritiek op deze nota en dit college.

Hieronder de algemene beschouwingen, uitgesproken tijdens het debat op 21 juni, door Pieter Wout Duquesnoy:

Voorzitter, raadsleden, toehoorders,

U zag de bui al hangen, jawel. De  fractievoorzitter van de SP in Zeist is afgelopen weekend weer naar het Best Kept Secret festival geweest in de Beekse Bergen. We hebben de buien niet alleen zien hangen. We hebben ze ook gevoeld. Genoeg tijd voor nadenken als de regen je sokken intrekt.

Er is een kloof in Nederland, een tweedeling op diverse vlakken.
En ja, rijk versus arm is een van die  tegenstellingen. De SP is niet voor niets gestart met een massale campage, samen met vakbonden en andere organisaties, om te komen tot een solidair zorgfonds in Nederland. Alle beetjes helpen.

Wat doet de kadernota, onze visie voor volgend jaar, dicht onze kadernota de kloven wel?

Neen, voorzitter. Ik zie geen sociale visie in dit document. Een aantal financiële waarschuwingen en aanpassingen. Handig om straks misschien de begroting mee op te zetten maar dan wel zonder inhoud. Ja, uiteraard is er de VVD-visie van de verlaging van de OZB, Moet die straks nog worden gecompenseerd door de rioolbelasting direct bij de huurders op te leggen.
Zeist is gelukkig een rijke gemeente en deze rijkdom is niet alleen materieel. Deze rijkdom zal steeds meer moeten worden gebruikt. Want we willen dat alle mensen in Zeist mee kunnen doen. En zover zijn we nog helemaal niet. Niet omdat we niet proberen, de bedoelingen zijn vaak wel goed. Maar wie heeft er al, bij het politieke spreekuur, een massale opkomst gezien van huurders, die moeite hebben met de steeds stijgende huurkosten?

Nou, zullen vele zeggen: “als ze niet naar ons komen, dan is er geen probleem, dus”. Eigenlijk net zoals de jaarrapportage ons verteld. Er zijn bijna geen klachten over de WMO, de thuiszorg en de jeugdzorg. “We, Zeist dus, hebben het goed voor elkaar.”
Maar ziet het college dan niet de waarschuwingen, die clienten-vertegenwoordigers ons wel brengen? Weet het college wel zo zeker dat iedereen bereikt wordt? De medewerkers op de werkvloer, bijvoorbeeld bij de sociale teams, voelen ook dat er nog voldoende onbekend is.

Het afgelopen jaar was het jaar van de vluchtelingen-opvang. Vele Zeistenaren en ook de gemeente hebben hiervoor hun stinkende best gedaan. Maar nu komt het volgende traject, de huisvesting van deze gevluchte mensen. Hun integratie in onze maatschappij. Veel wordt geroepen dat hier een grote kloof onstaat. “De vluchtelingen gaan onze sociale huurwoningen inpikken”, zegt men.

Voorzitter, dat is niet zo en dat moet niet zo worden. Maar dan moeten we wel verdomd hard hieraan gaan werken. En alle goede wil ten spijt, ik zie dit niet terug in het beleid.

Ja, bij de woonvisie was een notitie hierover. Daar was de SP blij mee.
Maar bij diezelfde woonvisie was het coalitiebeleid erop gericht NIET meer sociale woningen te bouwen. Neen, met een rekentruukje probeerde men zelfs nog te vertellen dat we in Zeist een overmaat aan goedkope woningen hebben. In de kadernota zie ik deze urgentie alweer niet terug. Jarenlang rijks- en gemeentebeleid om sociale huur te slopen en te verkopen zijn de oorzaak voor een tekort, daar mag je de vluchtelingen nooit de schuld van geven.

Voorzitter, nog even Best Kept Secret. “I don't think that it's gonna rain again today”, zo zongen de Editors op BKS. Nou, daar hadden ze in ieder geval de plank volledig misgeslagen. Laat het college dit nu niet doen. Luister naar de samenleving, ook al is het geluid nog zo zwak. Pik de signalen op.

The Editors hadden een wijze les: “An End Has a Start”. Nu beginnen dus!

Reactie toevoegen

U bent hier