h
25 september 2016

Tussen kind en auto zit 3 cm

Je kan je verbazen als raadslid. In de zomer waren enkele raadsleden uitgenodigd door de bewoners van de Alexialaan in Kerckebosch. Nu is het een doodlopend straat met een kinderspeelplaats, waaromheen de weg loopt. In de plannen van de WOM echter, dient het nieuwe  appartementen-gebouw via dit kleine straatje te worden ontsloten. Dat kan nooit erg veilig worden voor de spelende kinderen.

Lees verder
25 september 2016

“ Dat verklaar en beloof ik”

Dat waren de woorden van Jan Achterberg op de Raadsvergadering van dinsdag 6 september. Jan vervangt tijdelijk ons vaste raadslid Annemieke Pluijgers die de raadstaken aan Jan heeft overgedragen omdat zij wederom moeder is geworden.

Lees verder
8 september 2016

Geen sociale huur op Montaubanstraat 1

In juni 2014 heeft de raad van Zeist bijna unaniem aangegeven dat zij vond dat er sociale huurwoningen moesten komen in het oude arbeidsbureau. De SP heeft in 2014 ook voorgestemd, omdat ze er door de wethouder van werd verzekerd dat deze "er boven op zou zitten". Dit achtten wij nodig omdat de eigenaar in Utrecht een slechte reputatie heeft als uitbater van (voornamelijk) studentenwoningen. Wethouder Paulus Jansen (Utrecht) heeft hem meermaals moeten aanpakken.

Lees verder
6 juli 2016

Sociale werkplaats BIGA blijft voor Zeist

In de raadsvergadering van 5 juli heeft de raad gekozen voor behoud van de Sociale Werkplaats voor Zeist en vier omliggende gemeentes. En dat is een goede zet. Door de aandelen te verdelen over de vijf gemeentes blijven we ook als gemeente verantwoordelijk voor de mensen met een WSW-indicatie.

Lees verder
4 juli 2016

Afval ophalen gaat veranderen in Zeist

Het doel van de verandering in het ophalen van het afval is om een nog betere afvalscheiding voor elkaar te krijgen. De vorm die Zeist kiest is om, naast papierafval en glas, het plastic, metaal (blik) en de melkpakken in te zamelen met een speciale afvalcontainer per huishouden. Om plastic, melk (en andere drink)-pakken en het blik in een aparte kliko te scheiden, hoeft de burger daar niet meer mee te slepen.

Lees verder
4 juli 2016

Nationaal zorgfonds

Solidariteit in de Zorg is na 10 jaar marktwerking zeer noodzakelijk, gezien alle uitwassen bij de particuliere zorgverzekeraars. Hierbij van onze Zeister dichter en ervaringsdeskundige, Gerrit van de Berkt, die een oproep doet voor het nationaal zorgfonds, uiteraard in de vorm van een gedicht.

Lees verder
22 juni 2016

Algemene beschouwingen

"An end has a start"
Op 21 juni vond in de gemeenteraad van Zeist het debat plaats over de kadernota. De kadernota is de visie, welke dan de begroting van 2017 gaat worden. Echter, deze kadernota had helemaal geen visie, het college weet  niets inspirerends er van te maken. De fractievoorzitter van de  SP-Zeist had dan ook kritiek op deze nota en dit college.

Lees verder
22 juni 2016

Bijeenkomst Nationaal Zorgfonds

Bijeenkomst met supporters, experts, activisten en voor iedereen uit de regio die benieuwd is naar onze campagne en naar het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

Lees verder
22 juni 2016

Emile Roemer bezoekt Nieuwegein

De Nieuwegeinse SP zit dit jaar precies 10 jaar in de gemeenteraad.  De afdeling geeft daarom een  bescheiden feestje en is er trots op dat dat speciaal zal worden opgeluisterd door Emile Roemer.

Lees verder
9 juni 2016

Wake bij kamp zeist

Elke maand wordt op de eerste zondag van de maand door de Raad van Kerken een wake bij Kamp Zeist georganiseerd, dus ook weer afgelopen zondag, 5 juni. De SP Zeist is daar ook bij.

Lees verder

Pagina's