h

Pak de macht

17 februari 2017

Pak de macht

Met de slogan Pak De Macht gaat de SP de verkiezingen in voor de
Tweede Kamer. Een eerlijker verdeling van inkomen, beter
betaalbare huren, de AOW naar 65 jaar en de zorg die van ons
allemaal is, dat zijn de belangrijkste punten. In het
bijgevoegde document uit de Stadspers van februari legt
fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy uit wat de bedoeling is.

U bent hier