h
9 november 2014

Best wel trots

Op 1 november vond in het partijkantoor de Moed in Amersfoort de regioconferentie plaats. Onderwerp van deze regioconferentie was het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015.

Lees verder
30 oktober 2014

Begrotingsdebat 28 oktober 2014

Voorzitter, begin vorige week had ik, met veel anderen in Nederland, last van de griep.  En donderdagavond leek het opnieuw te beginnen. Ik rilde weer. Maar voorzitter, dat kwam omdat ik keek en luisterde naar een uitzending over de ouderenzorg. Over de mantelzorgers, die met alle macht hun zorg-geven willen volhouden. Maar er wel aan onderdoor gaan. Over de massale ontslagen van zorgmedewerkers. En over de risico's van het  “iedereen moet langer thuis wonen” en de zware bezuinigingen op de hele zorg.

Lees verder
20 oktober 2014

Duizenden euro's terugbetalen aan PGb door ex-Pyxis clienten

Een bericht op RTV Utrecht laat een belachelijke situatie zien: Oud-cliënten van zorginstelling Pyxis moeten tienduizenden euro's aan Persoons-gebonden Budget (PGB) terugbetalen aan het Agis Zorgkantoor. De verzekeraar claimt het bedrag van de cliënten omdat zij niet de juiste bonnetjes zouden kunnen overleggen van de zorg die ze van Pyxis hebben gekregen.

Lees verder
11 oktober 2014

Zeister SP in andere samenstelling

Bij de raadsvergadering van 7 oktober is Jan Achterberg tijdelijk geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Omdat Annemieke een zoon, Cas, heeft gekregen, zal ze enkele maanden op zwangerschapsverlof zijn. Jan neemt dus tijdelijk haar plek over en zal zich vooral op de samenlevings-onderdelen richten, net als Annemieke. David Tompot kan voor diezelfde tijd even "inschuiven" als buitengewoon raadslid (fractieassistent). Ook hij is in de raad van 7 oktober geïnstalleerd. De verwachting is dat in januari 2015 Annemieke haar plaats als raadslid weer gaat innemen. Zo kun je dus wel stellen dat de SP-raadsfractie nu drie keer blij is. 

Lees verder
11 september 2014

Rondje Tomaat: Raadsvergadering 9 september

In de raad van 9 september was het belangrijkste onderwerp de financiën en het risicobeleid voor de komende decentralisaties.
Goed is dat het college kiest om de bedragen te verdelen naar hoe het de vorige jaren verdeeld was. maar  omdat er asociale bezuinigingen mee gemoeid zijn, door het landelijk beleid van vvd en pvda, is er een groot risico dat er gewoon te weinig geld is.
En juist de keuze van dit risicobeleid staat de SP tegen. We kiezen namelijk niet voor de mogelijkheid het uit algemene reserves te halen, maar om een tekort bij jeugdzorg daar maar te vullen met geld van de participatie (of andersom).

Lees verder
9 juli 2014

De participatieladder

Op 24 juni werd in de Eerste Kamer het debat gevoerd over de participatiewet. Veel aandacht was er daar wel voor de mantelzorgboete, vooral ook dat sommige partijen vonden dat dat woord niet mocht worden gebruikt. Over die mantelzorgboete werd dan ook door het kabinet aangegeven dat er nog een onderzoek komt. Maar over de echte participatie zijn vooral de regeringspartijen nogal makkelijk. Uiteindelijk is door de Eerste Kamer de participatiewet met meerderheid aangenomen. De SP-Zeist was, samen met Paul Lempens van ABVA-KABO, bij die eerstekamer-vergadering. Bij Totem heeft men namelijk een voorbeeld gemaakt van de participatieladder en namens Totem Zeist heeft Gerrit van de Berkt deze participatieladder aangeboden aan de Eerste Kamer-commissie.

Lees verder
25 juni 2014

Raadsvragen over betaald parkeren

Namens de SP-Zeist heeft fractieassistent Gwildor Sok vragen aan het college gesteld over het besluit om achteraf betaald parkeren door middel van kentekenregistratie in te voeren. Hij is vooral kritisch over de impact op de privacy die deze verandering met zich zal meedragen. Zo wordt er gevraagd of het aantal camera's wordt uitgebreid voor de kentekenregistratie, hoe lang de kentekens worden opgeslagen en wie daar toegang toe heeft.

Lees verder
31 mei 2014

Het wordt druk in Kamp Zeist

Komende zondag, 1 juni, start de wake bij Kamp Zeist weer zoals gewoonlijk om 16.30 uur en ook deze keer zal de SP aanwezig zijn aan de Richelleweg 13 te Soesterberg. Hoe druk zal het deze keer worden? Daar durf ik geen inschatting van te maken. Wel is er een grote kans dat het binnen de hekken nog drukker wordt. Sinds februari is het (tijdelijke) asielzoekerscentrum open, daar wonen nu enkele honderden asielzoekers, zij kunnen gelukkig naar buiten en de kinderen gaan naar school in Zeist. Maar er zijn ook de mensen, die er onschuldig vastzitten omdat ze geen geldige papieren hebben. Dat er een gevangenis staat op Kamp Zeist, daar is de SP-Zeist nooit tegen geweest. Wel zijn we tegen het bestemmingsplan omdat het een gevangenis is, waar onschuldigen worden opgesloten. Daarvoor hebben we jaren terug al een motie aangenomen gekregen in de raad, omdat de meeste partijen het met ons eens zijn. Echter, de minister legt de stemming van de gemeenteraad van Zeist gewoon naast zich neer.

Lees verder
29 mei 2014

Jan Achterberg wil wel meedoen

Met die titel staat er deze week een interview van Carolien Paasman met Jan Achterberg in de Nieuwsbode van Zeist. Hieronder de gehele tekst, met dank aan de redactie van de Nieuwsbode.

Lees verder
21 mei 2014

Buurtbewoners in actie tegen huurverhoging

Een aantal bewoners van de huurwoningen aan Noordweg en Zeisteroever (woningen zijn eigendom van Delta Lloyd) zijn een actie gestart tegen de huurverhoging. In verband met de door het rijk afgedwongen grote huurverhogingen raken mensen meer en meer in problemen. Deze huurverhogingen zijn nog eens extra wrang als ze plaatsvinden terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud.

Lees verder

Pagina's