h

Soms moet het... gewoon omdat het moet!

24 november 2015

Soms moet het... gewoon omdat het moet!

Foto: SP

Wat als je een gevaarlijke situatie ziet. Zoals een paar weken terug op de Breullaan. Geen verlichting en door de bladval ook niet berijdbare fietspaden. Het kost wat tijd, maar je kunt wat bereiken: dat bewijst Jan Voogdt. Nu zijn de fietspaden geveegd en is de verlichting (deels provisorisch) hersteld. Hieronder licht hij toe wat hij gedaan heeft.

De meesten van jullie weten dat ik een een aantal jaren lid van de gemeenteraad ben geweest voor de SP. Het was weliswaar na mijn actieve periode in de raad maar het deed mij dan toch deugd, dat er in de vorige college van B&W uiteindelijk werd besloten om de Breullaan een flinke opknapbeurt te geven.

En het resultaat mocht er wezen! Nieuwe rijbaan voor de vierwielers en links en rechts van de weg verhoogde rijstroken voor fietsers en voetgangers. Ja, zelfs ecotunnels voor de kleinste diersoorten en dan met name de padden die ook nog naar de tunnels toegeleid worden. Nieuwe energiezuinige verlichting maakte van deze laan een laan waar je trots op kunt zijn.

Echter... ik maak als automobilist elke dag vroeg in de ochtend gebruik van deze laan, en tot mijn verbazing zag ik dat de verlichting het niet meer deed. Het leek mij geen pretje om daar als fietser of voetganger in het stikdonker je weg te moeten vinden. Na een week was het nog steeds donker op de laan, dus ik heb de fractievoorzitter van onze partij een seintje gegeven of hij eens een melding kon doorgeven. Via Twitter was direct de gemeente op de hoogte, een week later Stedin ook. Na nog eens een week vond ik dat het eigenlijk toch van de gekke was, dat het daar in deze tijd gewoonweg stikdonker bleef.

En... het was niet alleen donker op de laan, de fietspaden lagen ook nog vol met bladeren. Tja, het is herfst en dan laten de bomen hun blaadjes vallen. Maar toen ik twee weken geleden op een regenachtige maandagochtend tot mijn schrik zag dat er een fietser op de rijbaan fietste omdat er kennelijk niet meer op het fietspad te fietsen viel was voor mij de maat vol. Ik heb onze fractievoorzitter gemeld dat ik burgemeester hierover wilde gaan bellen. Omdat ik vond dat het moest.

Als voormalig lid van de gemeenteraad weet ik natuurlijk nog wel een beetje de weg op het raadhuis, ik heb burgemeester Janssen gebeld en hem uitgelegd dat het volgens mij niet veilig is op de Breullaan. De burgemeester zegde mij toe een en ander in beweging te zetten. Die zelfde middag werd ik gebeld door wethouder Luca en deze heeft het probleem voortvarend opgepakt. De Breullaan was nog diezelfde week vrij van blad en... de verlichting brand! Soms moet je op deze manier te werk gaan, veiligheid voor alles, gewoon omdat het moet!

U bent hier