h

Motie dialoog vluchtelingen

9 november 2015

Motie dialoog vluchtelingen

In de raadsvergadering van oktober heeft SP-raadslid Annemieke Pluijgers een motie ingediend, die unaniem is aangenomen. In deze motie vraagt de SP om met de hele samenleving een respectvolle dialoog aan te gaan over de verschillende problematieken betreffende de vluchtelingen. Raadslid Annemieke Pluijgers spreekt vlak voor de stemming de raad toe over de motie: "Wij zijn blij met de steun voor deze motie vanuit de raad en college. Er zijn tegenstellingen en daarom is een dialoog noodzakelijk."

Noodopvang in de sporthal; de Zeister bevolking hielp veel mee. De discussie werd wat moeilijker bij de opvang in het oude militair luchtvaartmuseum. Mensen neigen naar opruiers te luisteren die zeggen dat vluchtelingen onze sociale woningen inpikken. Het is dan ook niet vreemd dat sommige mensen angsten hebben. Wat betreft die woningen moeten we ons niet tegen elkaar laten opzetten. Jarenlang is er door de regering van VVD en PvdA (met gelegenheidscoalities van CDA, D66 en Christelijke partijen) geen aandacht geweest voor voldoende sociale woningbouw. Annemieke vertelt verder over de motie: "Samen met onze mede-indieners willen wij met de samenleving in gesprek gaan over het onderwerp vluchtelingen. Je hoeft het nieuws maar te volgen. Sommige berichtgeving is positief, soms is het negatief. Sommige berichten zijn schokkend te noemen. Het respectvol in gesprek gaan met elkaar, daar roept deze motie toe op."

U kunt de motie hier vinden.

Foto: SP

SP-raadslid Annemieke Pluijgers tijdens een actie in september

U bent hier