h

Geen wending

2 februari 2016

Geen wending

Op de Antonlaan, nabij de Korte Steijnlaan, moet een supermarkt komen met ruim 40 woningen. Dit plan is 26 januari aangenomen in de gemeenteraad. De SP heeft tegen die komst van nog een supermarkt gestemd. Pieter Wout "hier een extra winkel bouwen geeft gegarandeerd nog meer leegstand, bijvoorbeeld in het centrum".

Ook het vele autoverkeer naar de nieuwe Hoogvliet geeft veel druk op de Anton- en de Steynlaan. Ook nog vanwege de centrumvisie heeft B&W besloten het busstation bij het Bethanieplein open te stellen voor auto's (na 2017). Dit zal onveilige verkeerssituaties brengen vindt de SP. Allemaal redenen niet het huidige plan van de Seyster veste met die bouw van een supermarkt te steunen.

De SP heeft, samen met andere partijen, nog gepleit voor het vervangen van de supermarkt door meer woningen, liefst ook sociale huurwoningen. Dit zou een beter plan opleveren voor de woningcorporatie. Deze corporatie heeft, op advies van de gemeente, dit gebied 10 jaar geleden gekocht. Zonder de bouw van de supermarkt zou dit verlies opleveren. Fractievoorzitter Duquesnoy: "Dit verlies kan de corporatie op de huurders afwentelen. Dit willen we niet. Maar de VVD en PvdA in het kabinet zijn de grote boosdoeners, zij draaien alle Nederlandse woningcorporaties een poot uit met de verhuurdersheffing. Je moet dus geen wolventranen huilen omdat we dit bouwplan met meer woningen willen". De SP vindt dat er al heel veel winkelruimte leeg staat in het centrum, daar kan die Hoogvliet dan makkelijk haar deuren openen.

Dat tijdens de discussie in de raad het autoverkeer over het busstation veel aandacht kreeg is maar deels terecht. Het openstellen van het busstation voor auto's is al in maart 2015 beslist. Echter, de dialoog over verkeersoplossingen met bewoners is niet af. SP fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy heeft eerder in januari meegedaan met de door de bewoners georganiseerde demonstratieve fietstocht..
Hier kunt u daar een filmpje van zien.

Op het voorstel van o.a. Groenlinks en SP, om aan de hand van een nog te verschijnen verkeersrapport nog het gesprek met de bewoners aan te gaan, werd door de wethouder keihard met nee beantwoord. Een heel slechte keus en ontzettend beschamend, juist in deze raadsvergadering. Waarom beschamend?
Omdat later op de agenda twee stukken stonden, namelijk de Z-battle en de financiering van het communicatieplan. Beide plannen willen de communicatie van gemeente(raad) met inwoners verbeteren, dat is zeker niet getoond met de discussie over het busstation.

Foto: Pieter Wout Duquesnoy

Reactie toevoegen

U bent hier