h

Burgerinitiatief van beter zeist

2 juni 2016

Burgerinitiatief van beter zeist

Beter Zeist is een burgerinitiatief gestart om een herbeoordeling te doen van de definitieve centrumvisie en haar verkeersconsequenties. Daarbij betreft het vooral het amendement, dat de fracties hebben gemaakt en waarbij alleen de SP heeft tegengestemd in 2015.

Pieter Wout Duquesnoy van de SP:
"Deze heroverweging sluit dus aan bij het idee van de SP, waarbij de bussen gewoon over de Korte Weeshuislaan rijden. Bij de oorspronkelijke stemming over de centrumvisie had dit ook de voorkeur van de SP".

In 2015 heeft de SP de overige fracties ook gewaarschuwd dat die nieuwe variant aan te nemen zonder gesprek met de bevolking een stomme zet is. Geen wonder dat er nu een grote groep burgers is, die wel opnieuw een gesprek willen en dus het eerder aangenomen voorstel willen open breken.

Toch lijkt dit om dit moment niet de weg die we moeten gaan, zegt ook de SP.

Naast de tegenstanders van de afgesproken verkeersvariant, waaronder Beter Zeist, zijn er ook vele organisaties en burgers, die wel door willen met de huidige variant.
Niet omdat deze perfect is, er is namelijk geen perfecte variant. Ze willen door omdat er al een jaar besprekingen zijn en de plannen steeds duidelijker worden.
En bij die duidelijkheid komen ook knelpunten naar boven. De SP vindt dat vooral die  knelpunten, samen met de inwoners en ondernemers moeten worden opgelost.

Hier ziet de SP dan wel de kansen, het burgerinitiatief moet de gemeenteraad en het college wakker hebben gemaakt om nu wel echt het gesprek te blijven voeren met de mensen.
"Als het burgerinitiatief hiertoe kan leiden, dan zou dat voor de SP de mooiste uitkomst zijn. Eenmaal heeft de raad onvoldoende opgelet het gesprek zuiver te voeren met de inwoners en ondernemers. Vanaf nu moet dat wel goed gebeuren" zegt de fractievoorzitter van de SP tijdens het debat over het burgerinitiatief.

Reactie toevoegen

U bent hier