h

Afval ophalen gaat veranderen in Zeist

4 juli 2016

Afval ophalen gaat veranderen in Zeist

Het doel van de verandering in het ophalen van het afval is om een nog betere afvalscheiding voor elkaar te krijgen. De vorm die Zeist kiest is om, naast papierafval en glas, het plastic, metaal (blik) en de melkpakken in te zamelen met een speciale afvalcontainer per huishouden. Om plastic, melk (en andere drink)-pakken en het blik in een aparte kliko te scheiden, hoeft de burger daar niet meer mee te slepen.

Om te zorgen dat de hoeveelheid restafval kleiner wordt is dat een eerste stap. De tweede stap is om het restafval in buurtcontainers te laten afvoeren, waarbij je dus maximaal 150 meter moet lopen. De SP denkt dat deze manier kan bijdragen tot betere scheiding en is van mening dat dit beter is dan zwaar beboeten en/of diftar inzameling (waarbij voor elke gram restafval betaald moet worden). In zoverre is de SP het dus eens met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Foto: onbekend

Er was ook een proef bedacht, om te kijken of mensen inderdaad bereid zijn het restafval naar een container in de straat te brengen. Deze proef bestond maar uit 150 huishoudens en dat vonden meerdere partijen te weinig. Maar het voorstel om dat aantal groter te maken werd afgewezen door de wethouder. In de discussie kwam men niet tot andere aantallen voor deze proef, maar tot een zwak “het moet een representatieve uitkomst geven”. Met deze formulering kan de SP niets. Pieter Wout Duquesnoy, fractievoorzitter: “Er is vast wel een statistiek te verzinnen dat zelfs bij 2 gezinnen er een legitieme uitkomst is. Met dit voorstel kunnen we niets”. De SP heeft dan ook tegen de amendementen gestemd, die zo’n zwakke aanpassingen waren vanuit de originele proefopzet.

Reactie toevoegen

U bent hier