h

Voorjaarsnota 2015

28 juni 2015

Voorjaarsnota 2015

Vlak voor de zomervakantie wordt de grote lijn uitgezet voor de begroting van 2016. Hierover voert de raad debat, deze keer op dinsdagmiddag 23 juni. Bijgevoegd is de algemene beschouwing van de SP-fractie in Zeist. Het muzieknummer waarop deze beschouwing gebasseerd is, is hier te vinden.

De inbreng van fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy is hier te vinden.

U bent hier