h

Gevaar voor Den Dolder?

16 juli 2015

Gevaar voor Den Dolder?

In de vroege ochtend van 14 juli is een vuurgevaarlijke crimineel, die behandeld werd bij een instelling in Den Dolder, ontsnapt. Pas op 16 juli doet de politie een opsporingsbericht de deur uit. Mensen wordt opgedragen dat als ze de crimineel zien, ze deze niet moeten aanspreken maar direct de politie moeten bellen. Maar dit bericht is dan van 16 juli. "Was er voor de inwoners van Den Dolder dan geen gevaar op 14 en/of 15 juli" vraagt de SP-Zeist zich af.

Op de site van RTV Utrecht staat het artikel van de regionale omroep. Hieronder de vragen, die de SP heeft gesteld aan het college van B&W:

Onsnapping vuurgevaarlijke persoon uit instelling Den Dolder.

Op de site van de politie staat een bericht over een ontsnapping in Den Dolder. "Op dinsdag 14 juli 2015 omstreeks 09:30 uur heeft Ali Benhadi zich ontrokken aan zijn detentie vanuit een instelling in Den Dolder. Ali Benhadi zat gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle voor een geweldsdelict en verbleef tijdelijk in de instelling in Den Dolder." Pas op 16 juli wordt er gewaarschuwd en wordt dit opgepikt door de pers. RTV Utrecht schrijft daarover dat de persoon vuurgevaarlijk is, dat men deze man niet zelf moet aanspreken maar direct de politie moet bellen. Mogelijk is deze ontsnapte crimineel terug naar Amsterdam gegaan, waar hij vandaan komt. Als deze persoon zo vuurgevaarlijk is en al in de loop van de vroege ochtend uit de instelling in Den Dolder is ontsnapt, vindt de SP het vreemd dat er pas 2 dagen later een opsporingsbericht komt.

De SP heeft daarom de volgende vragen:

1) Is de gemeente op de hoogte gesteld van de ontsnapping en zo ja, sinds wanneer?
2) Klopt het dat pas na ruim anderhalve dag een opsporingsbericht door de politie wereldkundig is gemaakt?
3) Zo nee, wanneer en welke actie heeft de politie ondernomen om de ontsnapte crimineel op te pakken?
4) Zo ja, wat vindt het college van deze late reactie van de politie? De crimineel wordt nu als vuurgevaarlijk gemeld, maar dit gevaar was er dan toch ook direct na zijn ontsnapping uit de instelling in Den Dolder? Was deze situatie dan niet gevaarlijk voor de inwoners van Den Dolder?

In de berichtgeving wordt gezegd dat de crimineel therapie onderging in Den Dolder. Gezien de berichtgeving dat pas na bijna 2 dagen een opsporingsbevel is uitgegeven vraagt de SP zich af hoe het zo is gekomen.

5) Onder welk zorgzwaartepakket was deze crimineel opgenomen in de instelling in Den Dolder?
6) Is er, gezien dit zorgzwaartepakket, adequaat gehandeld door de instelling bij deze ontsnapping?
7) Welke acties zijn direct na de ontsnapping ondernomen?
8) Zijn deze acties conform de protocollen verricht? Zo nee, waarom niet?

U bent hier