h

Gemeenteraad Zeist lijkt wel blij met huurverhogingen

15 november 2020

Gemeenteraad Zeist lijkt wel blij met huurverhogingen

De volledige raad, uiteraard minus de SP, heeft tegen de motie van SP-er David Tompot gestemd. Dit betrof een motie om de huurverhoging van 2020 terug te draaien en die van 2021 te voorkomen. David Tompot: "De huren zijn al hoog en dit jaar was er nog eens daarbij de hoogste stijging in 10 jaar. En dat terwijl er door de coronacrisis bij veel mensen aan hun inkomen wordt geknabbeld. Ook in Zeist speelt deze problematiek en dus moet het college van B&W bij corporaties en particuliere verhuurders aandringen op verlaging". Wat de SP betreft moet voor 2020 en 2021 de huursverhoging 0% zijn. Landelijk is dit voorstel al aangenomen maar de minister weigert het uit te voeren
 
.
Foto: SP

 

Door de wethouder werd geantwoord dat er maatwerk is voor individuele huurders en met vergelijkbare argumenten waren het ook de PvdA en Groenlinks die tegen de motie stemden. Maar in Zeist ziet de SP gevallen waar er helemaal niets met dat maatwerk wordt gedaan. Met de coronacrisis als argument mag een huurder vragen om clementie, dit is dan wel een proces dat je helemaal moet ingaan en je hebt eigenlijk wel wat anders aan je hoofd. En zelfs vóór die stijging van gemiddeld 2,9% kan al de helft van de huurders maar moeilijk rondkomen. De gemeente moet dan ook aan de regering laten merken dat de verhuurdersheffing, die corporaties aan Den Haag moeten betalen, weg moet. Want 2 miljard elk jaar is geld dat niet aan betaalbare woningen kan worden uitgegeven.
 

De motie Stop de Huurverhoging is niet aangenomen en dat is ook vreemd. In diezelfde raadsvergadering hield de meerderheid van de raad wel de eigenaren van koopwoningen de hand boven het hoofd door de OZB niet te verhogen. Bij bespreking over de begroting en de taak om te bezuinigen diende de SP namelijk een motie in om de OZB tarieven te verhogen vond al direct weerstand bij de portefeuille houdende wethouder Sander Jansen: "lastenverzwaring lijkt een doel op zichzelf geworden".  David Tompot (fractievoorzitter SP) argumenteerde onder andere dat de OZB in Zeist landelijk gezien al lange tijd laag is en dat de huurstijgingen door de jaren heen veel hoger zijn dan de stijgingen van de OZB.

 

Reactie toevoegen

U bent hier