h

Verduurzaming gemeentelijke woningen in Zeist

22 april 2024

Verduurzaming gemeentelijke woningen in Zeist

 
De SP-fractie zal dinsdag 23 april bij de raadsvergadering een motie indienen over de verduurzaming van de 23 nog bestaande gemeentelijke woningen die onze gemeente nog in bezit heeft. 
 
In de motie willen wij het college oproepen om meer prioriteit te geven
aan de verduurzaming van de gemeentelijke woningen die nog in ons bezit
zijn. In de oproep vragen wij het college om concreet met een plan te
komen waarin de huurders van de nog bestaande gemeentelijke woningen
(waar de gemeente eigenaar van is) niet eenzijdig worden belast met de
rekening voor de investering die voor de basismaatregelen voor de
verduurzaming van de woning (dubbel glas en spouwmuurisolatie) moet
worden gedaan.
 
Aanleiding voor deze motie is de weigering van ons college om uit eigen beweging deze gemeentelijke woningen versneld te verduurzamen. Daarbij gaat ons college uit van de stellingname dat de investering voor deze verduurzamingsmaatregelen slechts voor 75-85 procent kan worden terugverdiend. Hoe het college aan deze berekening komt, daarover wordt geen duidelijkheid gegeven. 
 
De aannemelijkheid van deze stellingname wagen wij echter zeer tenbetwijfelen, alleen al vanwege de crisis op de woningmarkt waarbij woningen bij verkoop vaak voor tienduizenden euro's meer worden verkocht dan de oorspronkelijke vraagprijs. Maar ook een organisatie die in onze gemeente actief is op het gebied van verduurzaming, Stichting Mijn Groene Huis, en financieel daarvoor ook subsidie ontvangt van de gemeente Zeist, is van oordeel dat de investeringen in deze (basis) verduurzamingsmaatregelen wel degelijk bij verkoop van de woning kunnen worden terugverdiend. 
 
Al met al reden dus waarom de SP een motie wil indienen om het college alsnog op andere gedachten te brengen.
 
David Tompot

U bent hier