h

Voorlopig nog geen raadsbesluit over woningen in Huis ter Heide Zuid

29 december 2021

Voorlopig nog geen raadsbesluit over woningen in Huis ter Heide Zuid

Als we ergens woningen willen bouwen, moeten we ook zorgen voor de bereikbaarheid van die woningen middels aan te leggen ontsluitingswegen. Tijdens het debat op 9 december jl. over het raadsvoorstel Huis ter Heide Zuid, bleek dat juist dit aspect van een aan te leggen ontsluitingsweg, en dan vooral de vraag waar die ontsluiting dan precies langs zou moeten gaan, bij een meerderheid van partijen tot de overtuiging leidde dat het niet verstandig is om deze maand nog definitief te besluiten over dit hele raadsvoorstel dat in beginsel gaat over de bouw van 72 woningen.

 

Tijdens de eerder gehouden Ronde Tafel over dit raadsvoorstel bleek al dat onder inwoners van Huis ter Heide grote verdeeldheid bestaat over het wel of niet afsluiten voor autoverkeer van het viaduct van de Huis ter Heideweg over de snelweg A28. Dit zou onderdeel zijn van het raadsvoorstel voor de bouw van 72 woningen (waarvan 18 sociale woningen). Veel inwoners bleken fel gekant te zijn tegen afsluiting van dit viaduct, waardoor het alleen voor fietsers en lijnbussen nog mogelijk zou zijn om vanuit Huis ter Heide nog zonder omweg in Zeist te geraken. Niet alleen omdat ze, met de afsluiting van dit viaduct, zich ‘afgesneden’ voelen van Zeist, waar ze gewend zijn nu met de auto deze korte route en snelle route naar (het centrum van) Zeist te nemen. Maar ook omdat ze met de nieuwe ontsluitingsroute, die gebruik zou moeten maken van de in westelijke richting doorgetrokken Blanckenhagenweg, gebruik moeten maken van een weg die dan langs de autoboulevard zal gaan.  En dan zal uitkomen op de nu al erg drukke rotonde op de Zandbergenlaan. Voor veel inwoners zou de nieuwe ontsluitingsroute een omweg van enkele kilometers betekenen alleen al om in Zeist te komen.

 

Maar voor een andere groep inwoners, woonachtig aan de korte poot van de Korte Bergweg, zou de afsluiting van dit viaduct over de A28 juist een grote uitkomst zijn. Voor bewoners aan deze straat zorgt het vele, vaak ook te hard rijdende verkeer daar nu voor een onveilige situatie. Maar het  doorgaande verkeer uit deze straat weren, gaat natuurlijk niet als deze straat als ontsluitingsweg fungeert. Daar zou dan eerst een andere ontsluitingsweg voor moeten worden aangelegd. Die nieuwe ontsluitingsweg zou, in dit raadsvoorstel, ten zuiden komen te liggen van de nu gebruikte Korte Bergweg, op de plek van de te bouwen woningen. Tegelijkertijd zou dit raadsvoorstel, door middel van de afsluiting van het viaduct van de Huis ter Heideweg dus, willen regelen dat zowel de nieuwe ontsluitingsweg, als de Korte Bergweg, niet meer gebruikt kan worden voor doorgaand verkeer dat van Huis ter Heide naar Zeist gaat of omgekeerd. Een mooie oplossing dus voor de aanwonenden van het stuk van de Korte Poot van de Korte Bergweg, maar voor veel inwoners van naburige straten in Huis ter Heide dus een achteruitgang.

 

Voor de SP is wel duidelijk dat de verkeersveiligheid aan de Korte Bergweg moet worden verbeterd. De vraag is alleen of de enige manier om dat te bereiken is om het viaduct over de Huis ter Heideweg af te sluiten. In het eerdere bestemmingsplan “Huis ter Heide Zuid” was de ontsluitingsweg op een andere plek ingetekend dan waar die nu, in het raadsvoorstel, zou komen te liggen. Om precies te zijn: nog honderd meter zuidelijker, tussen het kantoorpand van Glaxo Smith Kline en de A28. Er was echter een probleem bij dat tracé: de weg zou dan over een perceel van een bestaande woning aan de Korte Bergweg gaan. Dat probleem zou opgelost kunnen worden door als gemeente, of als projectontwikkelaar van dit bouwproject, deze woning op te kopen. Dit is echter niet gebeurd, om redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Mogelijk zouden de kosten dan hoger zijn geweest. Maar een buurt verkeersveiliger maken gaat nooit zonder extra kosten en wat de SP zou de oorspronkelijke optie dan ook nog steeds uitgangspunt moeten zijn.

 

Tijdens het debat tekende zich al snel een meerderheid af die van mening was dat de inwoners van Huis ter Heide meer tijd moeten krijgen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dat zou dan in de komende twee maanden moeten gebeuren. Op de vraag van de SP, wat de raad dan gaat besluiten als de inwoners met elkaar tot het besluit zouden komen dat de de ‘GSK-weg’ de enige optie is als nieuwe ontsluitingsweg (zodat het viaduct mogelijk wel open kan blijven) kwam echter geen antwoord.

U bent hier