h

Wonen. De gemeente houdt zich niet aan eigen afspraken.

23 oktober 2021

Wonen. De gemeente houdt zich niet aan eigen afspraken.

Een SP-motie vraagt het college om zich aan eigen afspraken te houden zodat er toch minstens 16 sociale huurwoningen bijkomen in Zeist in het bouwplan De Dreef 2.

19 oktober 2021

Hoe zit dit? Het gemeentebestuur (VVD, CDA, Groenlinks en CU/SGP) wil wel bouwen voor mensen met een hoger inkomens, maar niet voor de lagere inkomens. Het plan van het college is om 80 à 100 woningen te bouwen aan De Dreef 2.

Het ‘woningbouwprogramma is gericht op het middeldure segment’ (zie stuk van het College van B&W). De minimale huur voor de goedkoopste woningen (40m2) zal in dit plan niet onder de 800 euro uitkomen (zie bijlage 1). De bovengrens voor sociale woningbouw is 752.

De ervaring leert dat de huur in de praktijk vaak hoger uitvalt dan aangekondigd. Zo zou de huur voor project ‘The Yarn‘ (Antonlaan) eerst € 1000 zijn (2019) en is nu  € 1221, dus 22% hoger (2021).

Het weglaten van de goedkope ‘sociale woningen’, huur tot € 752, in de plannen voor De Dreef 2 is vreemd omdat in de ‘woonvisie’ van de gemeente staat dat 20% à 30% van de nieuwbouw ‘sociaal’ moet zijn (zie bijlage 2). De SP houdt het college hier aan.

Daarom heeft David Tompot, SP fractie, een motie ingediend met de opdracht aan het college om, ook bij het bouwproject ‘De Dreef 2’, de eigen afspraken op te volgen. Dit betekent dat er dan ten minste 20 procent sociale huur moet komen, dus minimaal 16 woningen. In het plan ontbreken nu de sociale woningen volledig.

De SP-motie is aanvaard door de gemeenteraad. Fracties van Zeister Belang, PvdA, Seyst.nu, NDZ, D66, en coalitiepartij GroenLinks steunden de motie. Alleen de fracties van VVD, CDA en CU-SGP stemden tegen. Wethouder Jansen (VVD) was er niet blij mee.

De SP controleert hoe met afspraken van B&W met de raad wordt omgegaan. Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het in het verleden (bij De Wending) vaak is mis gegaan, bijvoorbeeld omdat afspraken rond huurprijzen met ontwikkelaars nauwelijks iets wordt vastgelegd. M.b.t. De Dreef blijkt dat het College van B&W nu nog steeds niet van plan lijkt de afspraken in de Woonvisie te volgen.

SP Zeist

BIJLAGEN

1. Schatting minimale huur

2. Differentiatietabel uit de Woonvisie 2021-2025

3. Plan De Dreef 2, Zeist

1. De minimale huur

BIJLAGE: de huren in Zeist

Een huurprijs van 800 euro als minimum voor het project De Dreef 2 is nog niet vastgelegd, maar is volgens ons reëel. Dat komt door een extra regel in de nieuwe Woonvisie. In de differentiatietabel is de middeldure huur in een laag en hoog segment opgedeeld. In het lage segment is de maximumhuurprijs gesteld op 1100 euro, maar dat betekent niet dat dan ook alle woningen binnen dit segment ook die prijs zullen krijgen.

Want er is ook vastgelegd dat de gemiddelde huurprijs van dit lage segment niet hoger mag zijn dan 950 euro. Als een ontwikkelaar dus woningen wil bouwen met een huurprijs uitkomend op 1100 euro, zal hij dus ook woningen rond 800 euro moeten bouwen om op dit gemiddelde uit te komen.

Aangezien in de plannen (zie ook bijgevoegde raadsinformatiebrief) de kleinste woningen 40 m2 groot zijn, en deze woningen dus wel de goedkoopste zullen zijn binnen het middel dure segment, ga ik uit van een huurprijs vanaf 800 euro, ook omdat de liberalisatiegrens nu op 752 euro ligt.

In de motie zoals die de SP heeft ingediend is David Tompot hier ook van uitgegaan: David heeft niet gehoord van de wethouder of een ander raadslid dat een dergelijke prijs niet reëel is. De SP gaat er daarom vanuit dat die woningen niet goedkoper zullen zijn dan 800 euro

2. Woonvisie 2021-2025

Bij projecten vanaf 40 woningen geldt dat deze moeten voldoen aan de differentiatievereisten. Hieronder de copie uit de Woonvisie 2021-2015.

Foto: SP

Bron: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Woonvisie_Zeist_2021_-_2025.pdf, Bijlage 1, p.30

3. Plan voor De Dreef 2

Foto: SP

Bron: https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/de-dreef-2

En: https://www.drivezeist.nl/drive-zeist/01

U bent hier