h

Reactie van de voorzitter op de verkiezingen

21 maart 2021

Reactie van de voorzitter op de verkiezingen

Als eerste wil ik de mensen die deze keer SP hebben gestemd hartelijk danken voor hun vertrouwen in onze partij. Daarnaast zijn we ook erg blij met de inzet van de vrijwilligers die voor ons hebben geplakt, en die folders of flyers hebben bezorgd.
Zoals ik het afgelopen jaar en deze verkiezingstijd bezie, komt deze voor geheel links zorgwekkende uitslag in de eerste plaats voort uit het feit dat "reguliere politiek" tijdens de Coronacrisis door de meeste partijen -- inclusief de onze -- op pauze leek te zijn gezet. Dit maakte het voor de gevestigde partijen zoals VVD en D66 heel makkelijk om zich voor te doen als betrokken rechtse partijen die door Corona het licht hebben gezien, en “naar links opschuiven”. Want wat we het afgelopen jaar te veel hebben gezien, is dat fundamentele kritiek op het huidige kabinets beleid grotendeels uitbleef.* Denk hierbij aan de mondkapjes waarover het RIVM een half jaar loog dat ze toch niet nodig waren, denk aan het enorme tekort aan coronatest-capaciteit omdat Nederlandse testbedrijven binnenliepen en niet wilden dat het testen aan Duitse bedrijven werd uitbesteed, denk aan hoe het merendeel van de overheidssteun naar het grootkapitaal ging, en vraag je af waarom dat wel kon, terwijl een huur-& hypotheekstop voor particulieren ondenkbaar was, terwijl mensen die ‘essentieel’ of fabriekswerk moeten doen niet beter worden beschermd terwijl ze door moeten werken. Tegelijk hoorden we ook bar weinig over linkse voorstellen, zoals het nationaliseren van noodlijdende OV-bedrijven (die veel minder staatshulp ontvingen dan de luchtvaart), of over ons Nationaal Zorgfonds, dat pas rond november voor het eerst weer eens werd genoemd.

Als je dan na maandenlang als links hebt gedaan alsof links en rechts “samen tegen corona” strijden, dan is het best wel ongeloofwaardig -- en politiek riskant -- om in verkiezingstijd opeens te gaan roepen dat er eigenlijk een heleboel dingen anders zouden moeten, terwijl D’66 en zelfs de VVD zeggen die ook te willen aanpakken. Met als verkiezingsresultaat een over de hele linie zwak scorend ‘links’ (met in totaal net 20% van de Kamerzetels). En dat is best wel een probleem, want zodra de crisis afloopt, krijgen we hoogstwaarschijnlijk meer bezuinigingen voor de kiezen, op precies die zaken waar ook nu al tekorten aan zijn: denk aan huisvesting, openbaar vervoer, arbeidersrechten zoals WW en pensioenen, het sociaal vangnet, en de zorg.

Wat deze uitslag voor mij laat zien is dat georganiseerd links meer dan ooit bezig moet gaan met langetermijn opbouwwerk, met gedurfde, duidelijk linkse alternatieven, die consequent en geduldig worden uitgedragen en uitgelegd. En ook dat we bij dat werk niemand kunnen missen, zeker onze jongerenvereniging niet, die fantastisch hun best hebben gedaan om nog iets van deze campagne te maken. Dus hebben we het meer dan ooit nodig dat iedereen die zich in de SP thuisvoelt, komt helpen bouwen aan die beweging en die organisaties. Dus bij deze een oproep: sluit je aan! :)

PS. Die scherpere programma's zullen op korte termijn overigens niet meteen leiden tot grote successen binnen en buiten de Kamer. Daarop hopen is met 80% van de zetels voor rechts überhaupt een illusie. Maar bedenk wel dat we ook met 9 Kamerzetels kansen te over hebben om aandacht te eisen voor misstanden en problemen, en om onze alternatieven te promoten -- zolang we dat platform maar goed gebruiken, om mensen erop te wijzen waar het eigenlijk over zou moeten gaan in de politiek, om medestanders te vinden, zodat we samen kunnen gaan organiseren. Maar er is helaas geen alternatief, als we willen dat er dingen veranderen.

* Hierbij helpt het natuurlijk ook niet dat zoveel mensen door hun wantrouwen jegens de al decennia bezuinigende en mensen benadelende overheid en media momenteel best wel in de war zijn, en daardoor nog sterker geneigd zijn dan anders om op (extreem)rechtse partijen te stemmen, of puur af te gaan op Ruttes “daadkracht”, of Kaags “tegenwicht”, en het feit dat hij voor zijn achterban en voor het kapitaal een boel gedaan krijgt.

Foppe de Haan

Reactie toevoegen

U bent hier